De waarde van het weerwoord

  Tot voor enige jaren waren gemeenten die het zagen zitten om een (aangekondige) demonstratie van extreem-rechts doorgang te laten vinden, op één hand te tellen. Sinds 2002 is daar een kentering in gekomen en vandaag de dag trekken die pestkopjes steevast aan het langste eind. Desnoods via een kort geding en maar al te gretig om de schade in te halen. De gemiddelde burgemeester mompelt dan wat over de vrijheid van meningsuiting – die immers een groot goed is ook al brengt ze enorme veiligheidskosten met zich mee – adviseert iedereen er zo min mogelijk aandacht aan te besteden en neemt zich voor zelf het goede voorbeeld te geven door nadrukkelijk de andere kant op te kijken. Niet alle onderdelen van de democratie zijn nu eenmaal even prettig; ook grondrechten hebben een schaduwzijde.

en toch ook weer niet helemáál absoluut

Maar met een beetje pech vindt hij (m/v) een clubje mensen op zijn pad die roet in het eten gooien, door een vergunning aan te vragen voor een tegendemonstratie. Menig korpsbeheerder van een middelgrote gemeente denkt dan ‘double trouble’ en grijpt naar het ultieme middel: een verbod voor hun, o.g.v. een mogelijke dreiging voor verstoring van de openbare orde. Want wat dat ook moge zijn, die is nog altijd net iets heiliger dan enig grondrecht. Den Haag vormt een voorbeeld ten positieve. Daar ging men al vaker relaxed om met tegendemo’s (maar zij zijn er ook meer op ingericht) en meestal komen die gastjes dan niet eens opdagen. Maar (of liever: dús): wat kunnen andere steden nu redelijkerwijs aanvoeren om voor te vrezen? Ja jeetje, je zal maar aansprakelijk zijn voor die eerste keer dat het ergens mis ging. En zo worden meer en meer plaatsen getracteerd op openbare manifestaties ‘nazi-style’, zonder (officiële) gelegenheid tot weerwoord.

O.k., hoe erg kan dat nou helemaal zijn – je laat een paar pubers je zaterdagmiddag toch niet verpesten? Nou, ze doen anders wel hun uiterste best! De laatste jaren was de Nederlandse Volksunie (NVU) al aardig in opmars, maar zij zijn recentelijk overvleugeld door de NSA, (Nationaal-Socialistische Actie). Deze fijne club op zijn beurt ziet zich inmiddels als erfvolgers van de ‘linkse tak’ van de SA (Röhm en Strasser). Bin Laden en consorten zijn hun hedendaagse helden, in de eeuwige strijd tegen de Joden uiteraard. Wie weet wat ze nog meer gaan voortbrengen wanneer ze intellectueel tot volle wasdom zijn gekomen. Dit inspireert hen dan vervolgens tot … protesten tegen sociale afbraak, het kraakverbod – eigenlijk alle thema’s die we kennen van de linkse jongerencultuur, die ze ook uiterlijk nauwgezet kopiëren! Die mix spreekt aan en de actieve afdelingen schieten als paddestoelen uit de grond. Zal het ook weer overwaaien, als we er maar ‘geen aandacht aan schenken’? Of staan ons nog vele, vele happenings van dit genre te wachten?

het promotieteam komt naar je toe deze zomer

Zelfs als dit maar een trend is, een manier om te shockeren, dan is een tegengeluid op zijn minst gewenst. Die uiting wordt cynisch genoeg actief tegengewerkt – hier kun je lezen hoe ver dat onlangs ging in Alphen aan den Rijn. Welke richting kan/moet de situatie nu inslaan? Politiek-juridisch wordt hij automatisch, doordat de tegendemonstranten voor de rechter moeten verschijnen om hun recht iets terug te zeggen te verdedigen. En die hakenkruizen en die opgestoken handjes, moeten we daar soms aan gaan wennen anno 21e eeuw? Er is op zich de mogelijkheid het strafrecht aan te scherpen (en hier en daar de teugels weer aan te halen). Of moeten de tegengestelde krachten dit (eerst) maar uitvechten, op wat voor wijze dan ook? Het is waar dat het verbieden van vnl. symbolen nauwelijks verder reikt dan symboolpolitiek. Zowel in links-activistische kringen als bij haatzaai-onderzoeker Bas van Stokkom* valt bijzonder weinig animo te bespeuren voor een oplossing middels de wet, maar des te meer voor de dynamiek van het maatschappelijk ‘debat’ (in welke vorm dan ook) om zijn zelfreinigende functie te verrichten.

Mocht de NSA komende lente ook bij jou in de straat een parade komen weggeven dan treedt die dynamiek vanzelf in werking, met dezelfde wisselende kansen op sukses als elders. Soms is er genoeg sociale samenhang voor een ongeorganiseerde, spontane uiting van ongenoegen, zoals vorig jaar in Bergen op Zoom. De aldus gemanifesteerde actiegroep richtte zich op, onder de naam Comité Artikel 1, en vervoegde zich kort daarop bij de burgemeester van Oz Oss met het aanbod de burgers aldaar eveneens te ontzetten. Op het moment suprème werden ze vakkundig om de tuin geleid, terwijl de voltallige hofhouding ‘demonstratief’ naar de wolken staarde en de massa het ritueel gelaten onderging. De juiste wind waait niet altijd. Sterkte dus voor al wie dit nog te wachten staat. En laat je niet het zwijgen opleggen. (Enne, als je dan tòch bezig bent: reclaim the streets, as well! Y’all know, the Zappa way.)

* Van het WODC-rapport Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen.

Advertenties

17 Responses to De waarde van het weerwoord

 1. Ina Dijstelberge says:

  De wind kan altijd anders waaien…
  laten we dat maar in ons oren blijven knopen.
  en altijd weerwoord blijven geven.Reactie is geredigeerd

 2. maria says:

  Heb je de racisme monitor van Jaap Donselaar al gezien over het toenemen van extreem-rechts?
  In Zweden zijn er heel vele extreme rellen tussen neo-nazi-s en linkse protestanten.
  Tegendemonstraties moeten er altijd mogen.. mits men elkaar niet struktureel de koppen inslaat.

 3. Joke Mizee says:

  Er is het afgelopen jaar veel gebeurd wat dat betreft. De NSA is uit Duitsland overgewaaid en wordt natuurlijk verwelkomd door de bestaande clubjes, hoewel iedereen zich op z’n hoofd zal krabben bij hun spandoeken met teksten als ‘antifascistische actie’. (Beide distantiëren zich echter van bv. het zionistische van Wilders.)
  Ik heb bewust geen plaatje bij dit blog geplaatst – maar klik op de links en huiver. Geen aandacht hieraan geven door er niet over te schrijven, lijkt me een gepasseerd station.
  In de discussie een tijdje terug bij alib (de link onder Comité Artikel 1) kwamen al een aantal aspecten aan de orde.
  Eén daarvan is het feit dat veel antifascisten absoluut geen podium gunnen aan neonazi’s (want: "fascisme is geen mening"). Dat recht lijkt me niet meer terug te draaien, ook al zou je het willen. Ook had ik tot nu toe goede hoop op het strafrecht (t.a.v. gepleegde feiten) – inmiddels twijfel ik aan de effectiviteit daarvan. Regelgeving en verboden werken al gauw als een boemerang op antifascistische radicalen, ook al zijn er inhoudelijk toch enorme verschillen. (Wel stoor ik me aan de kledingcode, de zwarte capuchons e.d. Het hoeven geen roze tutu’s te worden, maar ik zou het protest graag gemêleerder zien. De clowns van Rebel Act en Clonolel kunnen hier nog veel goed werk verrichten.)
  Wat nu allereerst gebeuren moet is het recht op weerwoord her-instellen. Antifascisten staan niet te boek als vechtersbazen. Moeilijker wordt het doordat je door de uiterlijke overeenkomsten niet meer kunt bepalen wie zich hoe gedraagt (veel NVUers en NSAers hebben een strafblad ohgv geweldpleging).

 4. Joke Mizee says:

  Maria, nu zie ik pas wat er allemaal in dat http://www.annefrank.org/ImageVaultFiles/id_11447/cf_21/Monitor2008-8.PDF staat. Dankjewel!
  Hoofdstuk 3 gaat over extreemrechtse organisaties. Hieronder het deel over NVU en NSA. Opvallend is dat de politieke splinterpartijen weliswaar verdwenen zijn en het geweld is afgenomen, maar dat het propageren van geweld middels o.a. demo’s is toegenomen en sterk in opkomst is (zie slot H. 3).
  Hoofdstuk 5 gaat over het juridische kader rond demonstraties – dat heb ik nog niet doorgenomen.
  Hoofdstuk 8 is het gewraakte hoofdstuk over de PVV.
  3.2.1 Nederlandse Volks-Unie
  Extreemrechts activisme is geen nieuw verschijnsel. Maar er is de afgelopen
  jaren wel veel veranderd, vooral op het vlak van demonstraties.
  Dat komt vooral op het conto van de Nederlandse Volks-Unie (nvu).
  Deze partij wist in 2001 via de bestuursrechter toestemming te krijgen
  voor een legale demonstratie. Vanaf dat moment is het organiseren van
  demonstraties corebusiness geworden voor de partij. Sinds 2001 heeft de
  nvu de mogelijkheden om te kunnen demonstreren verder uitgebreid
  via nieuwe procedures bij de bestuursrechter. Zo mogen er door lokale
  autoriteiten geen beperkingen aan tijdstip en route worden gesteld, die
  het openbare karakter van de demonstratie tenietdoen. Daardoor kan
  de nvu tegenwoordig op drukke tijdstippen in het centrum van een stad
  demonstreren. Dat geldt vanzelfsprekend niet alleen voor de nvu, maar
  ook voor andere extreemrechtse organisaties, die dan ook dankbaar
  gebruikmaken van deze door de nvu bewerkstelligde verruiming van
  uitingsvrijheid.
  3.2.2 Nationaal-Socialistische Aktie, Racial Volunteer Force
  In 2005 ontstond uit een groep Lonsdale-jongeren in Zoetermeer een
  groep rechtsextremistische jongeren, die in korte tijd sterk radicaliseerde.
  Deze groep heette aanvankelijk Soetermeer Skinhead Front, maar
  doopte zich vervolgens om in Jeugdstorm Nederland en gaat tegenwoordig
  door het leven als Nationaal-Socialistische Aktie (nsa).
  In de eerste twee jaar van het bestaan van deze formatie waren aanhangers
  – vaak in groepsverband – betrokken bij ernstig geweld. Dat leidde
  tot arrestaties en strafrechtelijke veroordelingen. In 2007 maakte de
  politie Haaglanden melding van een zogenaamd stalking-project tegen
  deze jongeren in Zoetermeer. Door dit project was de overlast van de
  groep sterk gereduceerd en was een deel van de harde kern uit Zoetermeer
  vertrokken. Aanvankelijk verplaatste een deel van de overlast zich
  naar Den Haag. Inmiddels bestaat de groep nog steeds, maar is de publieke
  overlast afgenomen.
  Aanvankelijk leek de ideologie van de organisatie niet veel af te wijken
  van de ideeën van de Lonsdale-jongeren: xenofobe ideeën met een hang
  naar neonazisme. Dat veranderde vanaf het moment dat de leiders van
  de groep in contact kwamen met een kleine radicale actiegroep, de Racial
  Volunteer Force (rvf). Dit zorgde dat de groep zich ontwikkelde tot
  een radicaal neonazisme, waarbij zwaar wordt geleund op extreem antisemitisme.
  Deze jodenhaat gaat zo ver dat men zich identificeert met
  radicale moslims, in de veronderstelling dat hun gezamenlijk antisemitisme
  hen verbindt.
  Recent kwam daar een nieuwe inspiratiebron bij, de Duitse Autonome
  Nationale Sozialisten. Deze, meestal jonge, neonazi’s hebben zich laten
  inspireren door militante linkse actiegroepen (‘autonomen’) uit de jaren
  tachtig. Ze gebruiken naast leuzen en symboliek vooral de ideeën over
  de sociaal-culturele opbouw van een politieke beweging van hun linkse
  tegenstanders. Succesvol mobiliseren van jongeren voor politieke strijd
  zou samen moeten gaan met het creëren van een eigen sociaal-culturele
  jeugdstijl. Die jeugdstijl wordt ingevuld met eigen kleding, muziek,
  concerten en ontmoetingsplaatsen. Deze nieuwe groep kijkt ook anders
  aan tegen het gebruik van geweld. Tot voor kort werd door Duitse
  neonazi’s bij openbare manifestaties niet of nauwelijks geweld gebruikt,
  om ‘de gewone man’ niet te vervreemden van de ideeën. Sinds kort is
  daar verandering in gekomen. Door ‘Autonome Nationalisten’ wordt bij
  demonstraties meer en meer geweld gebruikt tegen politie en politieke
  tegenstanders. Door te putten uit deze inspiratiebronnen heeft de nsa
  zich ontwikkeld tot een sterk geïdeologiseerde en geradicaliseerde groep
  neonazi’s.
  Inmiddels is er van spontaan geweld door nsa-activisten in veel mindere
  mate sprake. Daarvoor in de plaats gekomen is enerzijds een geweld
  propagerende retoriek, die zich vooral richt tegen overheid, politie, het
  internationale jodendom en politieke tegenstanders. In de praktijk betekent
  dit vooral de confrontatie zoeken met politieke tegenstanders
  (vooral antifascistische organisaties). In één geval werd geprobeerd een
  demonstratie van krakers aan te vallen, maar de politie voorkwam dit.26
  In andere gevallen ging het om (gewelddadige) acties tegen individuen of
  tegen gebouwen.
  Naast deze acties was het nsa vooral actief tijdens extreemrechtse demonstraties.
  Bij demonstraties van de nvu zijn activisten van de nsa bijna
  altijd aanwezig. Aanvankelijk conformeerden zij zich aan de leidende
  rol van de nvu, dat wil zeggen: aan de thema’s en leuzen die door de
  nvu bedacht waren. De laatste tijd vindt echter meer ‘eigen’ profilering
  plaats. De nsa’ers lopen steevast in een eigen groep, door spandoeken
  afgescheiden van de rest van de demonstratie. Daarbij roepen ze, ongeacht
  thema en wensen van de nvu, eigen leuzen die zich vooral richten
  tegen joden, staat en politie. Door deze aanpak hebben nsa’ers een groot
  deel van de oorspronkelijke nvu-aanhang verjaagd en zijn tijdens demonstraties
  van de nvu tamelijk dominant geworden. Daarnaast heeft
  de nsa ook zelf enkele demonstraties georganiseerd.
  Op dit moment – najaar 2008 – is de sterke oriëntatie op de regio Zoetermeer-
  Haaglanden nog steeds aanwezig, maar heeft de groep in het hele
  land aanhang. Voor een deel gaat het hier om een aantal oudgediende
  neonazi’s, die in deze groep een kans zien om nieuw bloed voor hun ideeen
  te werven. Daarnaast weet nsa ook jongeren weg te kapen bij andere
  organisaties, vooral bij de nvu en Blood & Honour. Tot slot blijkt de
  nsa in staat om uit het Lonsdale-circuit nieuwe jongeren te rekruteren,
  zij het op beperkte schaal.

 5. Summer says:

  Fijne feestadagen en…
  dank voor alle stukken die je hebt geschreven, waarin je zoveel kennis, tijd en energie in hebt gestoken!!

 6. Joke Mizee says:

  Dankjewel, Summer! En jij ook de beste wensen!

 7. VolkskrantWatch says:

  Oss = SP. Vragen over de demonstratie, en waarom de SP (dit jaar) zweeg, werden van de SP weblogs verwijderd. Vragen over waarom de SP zwijgt wanneer Geert Wilders het spreekgestoelte beklimt ook. Dat zijn gevaarlijke vragen voor de SP, die vist in hetzelfde electoraat, met o.a. het aandikken van het nationalistische element. Hoefijzertheorie…

 8. Joke Mizee says:

  De hoefijzertheorie kun je niet verabsoluteren: er zit een kern van waarheid in, maar hij gaat lang niet altijd op. Wordt veelvuldig misbruikt door gematigd links ter meerdere eer en glorie van de eigen positie. Ik beschouw mezelf als links van de SP (en jij ook neem ik aan) – lijk ik daarmee dan als 2 druppels water op deze rechtse autonomen?! De SP kiest helaas voor dit gedeelte van haar potentiële achterban en er zijn ook nogal wat ‘oude socialisten’ die in alles een bedreiging zien van de positie van de ‘eigen’ arbeider – tot een ingebakken seksisme aan toe. Ondertussen verwijt een Dick Pels (GL) de SP racisme, waar ik nou niet echt een opening in kan ontdekken om hun nationalisme ter discussie te stellen maar slechts een trap onder de gordel – voor mij een reden om me tot geen van beide aangetrokken te voelen.
  De handelwijze van het Osse stadsbestuur o.l.v. een PvdA-burgemeester kon juridisch niet door de beugel, zo vermeldt ook de racisme-monitor op p. 94:
  "Voorbeeld is de demonstratie van de nvu en de daaraan voorafgaande tegendemonstratie van het ‘Comité Artikel 1’ (een groep antifascisten) op 30 mei 2008 te Oss. Aangezien het jaar daarvoor een demonstratie van de nvu in Oss uit de hand was gelopen, vaardigde de burgemeester een noodverordening uit. Daarin waren blijkens persberichten voorschriften opgenomen met betrekking tot de duur en de route van de tegendemonstratie. Voor dergelijke voorschriften is een noodverordening niet nodig, want zij kunnen gebaseerd worden op art. 5 wom. Toen de 58 demonstranten van het ‘Comité Artikel 1’ zich met hun ‘lawaaidemonstratie’ niet aan de vastgestelde route hielden, werden zij collectief gearresteerd waarbij het tot schermutselingen met de politie kwam. Twee dagen later maakte het Openbaar Ministerie evenwel bekend dat ‘na bestudering van de dossiers’ onvoldoende bewijs was gevonden voor overtreding van de noodverordening."
  Ben benieuwd over welke boeg ze het volgend jaar gaan gooien. De totale onwil van het pluche om hierover in discussie te gaan, laat staan een standpunt in te nemen, belooft niet veel goeds.

 9. Summer says:

  Joke, Off topic eigenlijk: Je had bij mij gereageerd op de pianola. Ik vond nog een link over het ponssysteem met beeld en bladmuziek ( Für Elise) erbij. Misschien nog duidelijker om te kunnen traceren hoe dat nou werkt.
  http://www.youtube.com/watch?v=o0VwTw1eZ1kReactie is geredigeerd

 10. martin says:

  Misschien toch ook een aardig stuk om te lezen voor mensen die links verwarren met anti-joods of andersom.

 11. Summer says:

  @ Joke, hoe meer weerwoord, hoe beter soms.
  De reacties op weerwoorden zijn vaak dat men met weerwoorden steeds verder in het verweer verward dreigt te raken. Niet constructief dus.
  @Martin, er zijn veel meer mensen die niet op de hoogte zijn dan wel. Zie je weleens op tv als mensen vragen worden gesteld terwijl ze aan `t winkelen zijn.
  Ik weet ook maar- relatief gezien- weinig…en ik besef dat tenminste:)

 12. Joke Mizee says:

  @Martin: Ja, het is een grove misvatting dat extreem-rechts per definitie antisemitisch is. De racismemonitor toont dat ze elk hun eigen niche hebben, van anti-joods en pro-islamisme (NSA) tot en met anti-islam en pro-zionisme (Wilders). (Los van het feit dat je dat soort primitieve sentimenten overal tegenkomt, ook bij links en het gematigde midden.)
  @Summer: Ik ben er tamelijk van overtuigd dat de vrijheid van meningsuiting altijd precies goed was, en dat iedere verruiming ervan ten koste gaat van het gelijkheidsbeginsel (omdat het slechts draait om het recht om te discrimineren). Ik zou het echte haatzaaien liefst aan banden willen leggen, maar dat schijnt bijna ondoenlijk te zijn. Datgene wat tot nu toe door de rechter verboden kan worden, zoals fascistische symbolen en holocaust-ontkenning, raakt de essentie meestal niet (helemaal).
  Wat voor mij de kern raakt zijn deze zinnen "Wat bedreigd wordt, is niet de vrijheid om iets te zeggen. Wat bedreigd wordt, is de vrijheid om iets terug te zeggen.", uit de ijzersterke column http://weblogs.nrc.nl/weblog/heijne/2008/05/31/gevoeligheden/ van Bas Heijne.
  Ooit was vrijheid gewoon een recht, maar nu is het een heilig recht geworden. Dus van de gevestigde orde, van de sterksten. Niet om lekker dwars te zijn, maar om de neuzen dezelfde kant op te dwingen. ’t Is zogezegd ‘de trend’ geworden.
  Een paar jaar geleden werd een vriendin van me preventief gearresteerd en een hoop mensen vonden dat zeer terecht, omdat ze nogal pittige teksten over Verdonk schreef. Tot dat moment had ik me lange tijd bewust verre van ‘de’ actualiteit gehouden, maar sindsdien houden dit soort verschijnselen me bezig. Want op deze vreemde plek op aarde klinkt er in dit tijdsgewricht nauwelijks verontwaardiging als er letterlijk fascisten door de straten marcheren.

 13. Summer says:

  Beslist ijzersterke column. "De klop op de deur"…vrijheid van meningsuiting als het maar niet zekere personen in het vaarwater komt. Dat cabaretiers soms vrezen voor die klop op de deur lijkt bijna op voormalige toestanden in de tijd van "Het Gordijn"..
  Ik herinner me nog dat je over die vriendin iets schreef. "Hier" is het bijna onvoorstelbaar toch?

 14. Joke Mizee says:

  Er zijn ook veel zogenaamde kunstenaars die al piepen voordat ze geknepen worden. Protesten tegen overheidsingrijpen zijn uiteraard onverdacht, zoals de brief aan minister Donner n.a.v. diens uitspraken na de moord op Theo van Gogh en onlangs toen de cartoonist Gregorius Nekschot werd opgepakt. Maar er zijn ook types die luidkeels misbaar maken als ze dreigbrieven ontvangen, wat toch echt heel gebruikelijk is als je controversiële kunst maakt. Ook dat is slechts het weerwoord. Meestal gaat het om verbale verontwaardiging v.d.k.v. hele burgerlijke typetjes. Iets anders is het als de dreiging wordt omgezet in daden – komend van de kant van extreem-rechts is dat vrij reëel.
  Wat bedoel je met " "Hier" is het bijna onvoorstelbaar toch?" ? Helaas dus niet dat politiek (wetgeving) en justitie tegen kunstenaars worden ingezet. En ook niet dat ondertussen fascisten door de straten marcheren – of beschouw je de NSA niet als zodanig? Bij hun Duitse broeders gaat het er (al) vrij massaal aan toe, en die komen gerust op visite. Las vandaag dat jaarlijks in Dresden een herdenkingsmars plaatsvindt en dat sinds een paar jaar ook daar protesteren steeds moeilijker wordt. (Zie http://www.indymedia.nl/nl/2009/01/56940.shtml.)

 15. Jim Hasenaar says:

  Hier in Israel nog nooit een Neo Nazi demonstratie gezien.
  Komt het onze kant op denk je?Reactie is geredigeerd

 16. Joke Mizee says:

  Nee, dat zou ook wel een stunt zijn hè, zo in het hol van de leeuw! Je gaat minderheden niet lopen bashen daar waar ze in de meerderheid zijn. De Ku Klux Klan houdt denk ik ook geen marsen in de zwarte ghetto’s. Zo stoer zijn dat soort lieden in de regel beslist niet. Toch zijn er onlangs 8 Israelische neonazi’s veroordeeld en in de kranten stond dat ‘heel Israel’ geschokt was. Zij vierden hun frustraties liefst bot op homo’s en orthodoxe joden.
  Zoals de racismemonitor helder uiteen zet, heb je extreem rechts in meerdere smaken. Het draait om een extreme invulling van het ‘eigen volk eerst’-principe, om het zaaien van haat tegen iedereen die ‘anders’ is. Zoals wij Wilders hebben, hebben jullie militante kolonisten die erop los knallen en clubs als de Jihad Watch – of vind je daar niks mis mee? Zo’n NSA zit met haar gedweep met Bin Laden toch een beetje op een doodlopend spoor, maar engdenkers à la Wilders zijn in staat aardig wat mensen aan te spreken.

 17. Joke Mizee says:

  Zie evt. ook de discussie tussen mij en Satuka over dit onderwerp, op http://vkblog.nl/bericht/262027/Dat_heet_dan_democratie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: