"U vertegenwoordigt mijn stad niet, u verkwanselt mijn stad" (4)

Een mini-serie over de teloorgang van de democratie in het reeds veelgeplaagde hart van Zuid-Holland. In het woelige jaar 2008 AD teisterden de cultuurbarbaren het stadje met de plaag van hun terreur, alles van waarde verwoestend.

Deel 4: Afrekenen met het geitenwollen circuit

Leiden heeft bijna twintig jaar de artikel 12-status gehad en maakte vooral in die tijd een armoedige indruk. Paul Bordewijk, in die periode wethouder van financiën, zag dat niet als onder curatelestelling, integendeel: het betekende een welkom extraatje. Toch kun je nog steeds aan de jaarringen van verkrotte panden zien dat hun achterstallig onderhoud uit die tijd stamt. Het Grote Stedenbeleid ziet hij als minder florissante opvolger, want meer ge-bemoei dan geld. Je hoeft dan ook maar een blik te werpen op de projecten die GSB II heeft voortgebracht om te constateren dat men ook te veel in mensen en te weinig in stenen investeren kan.

Hoe dan ook, zowel onderhoud als het behoud van functies hadden (hier) geen prioriteit. Want ondertussen ging ook bij ons de afbraak van sociale woningbouw vrolijk in z’n volgende versnelling dankzij de omvorming van woningbouwverenigingen naar corporaties, terwijl het bestuurlijk apparaat voornamelijk groot onderhoud aan zichzelf pleegde (in cosmetisch opzicht). Welzijnsorganisaties en sociale werkvoorzieningen werden zonder pardon in de markt gezet. Ook zelfstandige (vrijwilligers)organisaties op cultureel en maatschappelijk vlak zouden die dans niet ontspringen – de middelen om ze in de tang te nemen zijn tegenwoordig ruimschoots voorhanden en er valt altijd wel wat uit te persen.

van huisjesmelker tot speculant

Alsof het een oneindig gecompliceerd ruilverkavelingsproces betreft drijft de gemeente levendig handel in allerlei panden. Op het moment bezit zij er maar liefst zeshonderd. Het draait hier kennelijk om een spel met een (bewerkte) dobbelsteen of om hogere wiskunde want zowel strategie als doel zijn niet te doorgronden. Ach, zolang je de schijn maar ophoudt. Op basis van kop of munt werden her en der stichtingen en verenigingen geparkeerd, met antikraak-effect op de koop toe. Zolang het streven was dat subsidies kostendekkend waren voor de vaste lasten maakte het niet uit dat dat geen broekzak-vestzak constructie mocht heten. Maar waar vaste lasten de neiging vertonen de pan uit te rijzen, vertikken subsidies het om dat kunstje aan te leren.

In de marktgedachte is simpelweg geen plaats voor non-profit: besturen en in stand houden zijn daar twee heel verschillende grootheden. Als gemeente zijnde zijn de handen en voeten van je ambities aan allerlei regels gebonden, maar je dromen kunnen een huizenhoge vlucht nemen. En dankzij het feit dat de huidige duale gemeenteraad slechts het budgetrecht heeft kun je toch gezellig meekwartetten met de vrije jongens. Men creëerde dus een lijst met (toen  nog) 100 te verkopen panden waar de raad blindelings zijn zegen over uitsprak. Staat je naam daar op, dan is je lot bezegeld. Ongesubsidieerden als de Vereniging van Huisvrouwen gingen er als eerste aan, wie laat daar immers een traan om.

“Rrround up ….”, as usual

Kennis van de hitlist is voorbestemd aan ingewijden, maar lekt heel onsmakelijk aan alle kanten naar buiten. Medewerkers van een tehuis voor jongerenopvang ontdekten op een buurtavond over mogelijke locaties voor gedecentraliseerde daklozenopvang dat hun eigen adres daar een rol in zou spelen. Sociëteit de Burcht werd niet alleen onaangekondigd tot poppodium gebombardeerd, maar dat bleek ook nog eens een losse flodder omdat ze onverhoopt op de zwarte lijst prijkten. De cultuurwethouder liet zich als loopjongen niet onbetuigd maar verstomde zodra de Cosa Nostra het mes op tafel plantte. Bij het Wachtgebouw bij de Morspoort werd ‘bewoning geconstateerd’ en dat mag niet. Tegen de tijd dat de roddel was weerlegd, was het pand reeds keurig leeg opgeleverd aan de nieuwe eigenaar. Huurders vallen kortom onder de noemer ‘meubilair’ – zoals in: ‘met of zonder’.

Op de winkel passen mag dan nooit als bijzonder cool te boek gestaan hebben, het korte termijndenken van dit tijdverdrijf is weer het andere uiterste. Inmiddels heet het dat het een schande is dat ideële organisaties geen marktconforme huur ophoesten, want ‘wie moet nu het groot onderhoud opbrengen’? En blijkbaar is dat geen retorische vraag. Want je zou zeggen: dezelfde natuurlijk die categorisch weigert om de relatie tussen subsidie en vaste lasten (en output!) in de breedte te herzien. Stadspartij Leiden Ontzet stelde dat de gemeente zèlf zo stom was om miljoenen aan OZB aan haar neus voorbij te laten gaan, maar zou van de opbrengst uit verkoop een cultureel centrum willen realiseren. Maar om doelen draait het immers niet, slechts om geldelijk gewin. Zelfs corporaties hebben nog een groter maatschappelijk besef.

van je maintiendrai naar hier waak ik

Er bestaat nog een instrumentarium om de mindere goden de duimschroeven aan te draaien. Dankzij diverse milieumaatregels (o.a. asbest) en grote branden à la Volendam op zijn tijd kon de regelgeving volledig doordraaien. Daardoor word je in feite gedoogd tot ze je zat zijn. Voor de lokale besturen, met hun vergrote macht en vrijheden, bleek het een mes dat aan twee kanten snijdt, want bovendien een goudmijn. Want raad eens wie de benodigde investeringen mag doen? Vroeg of laat kom je er achter dat jij ze ging betalen uit je exploitatie. Zo ga je commercieel draaien of je wil of niet (als je dat niet al deed). De regelgeving duwt je bovendien in de richting van de jaloerse horeca-waakhond, maar als je plat op de grond gaat liggen doet-ie niks.

Ja maar hóór eens even … wie subidieert wie nu eigenlijk?! Dat is in deze verwarrende tijden niet meer helemaal duidelijk. Wel is het zo dat geld nog steeds geld aantrekt, want anders zou het anarchisme zijn natuurlijk! Zo zal de orde zich uiteindelijk dan wel herstellen en waar gehakt wordt vallen spaanders. Wie zich nog niet rijp voelt voor de slacht, begeve zich zich met spoed (terug) naar enigerlei laagdrempelige enclave in de luwte van het regelgeweld. Of hebben ze de nooduitgang dichtgemetseld? Help!

Foto 2: Cityhall Leiden, schilderij van Frank Borst. Foto 3: Strijd tussen de elementen: de Stadhuisbrand van 1929.

andere delen in deze serie:
0. Requiem voor een referendum
1. de her-illegalisering van Vrijplaats Koppenhinksteeg
2. Modern strategisch muziekbeleid: het opofferen van de voorhoede
3. Creatief boekhouden of: hoe realiseer ik een dierbaar bouwproject
5. Free market calling Orson… come in, Orson

24 Responses to "U vertegenwoordigt mijn stad niet, u verkwanselt mijn stad" (4)

 1. maria says:

  Ha Joke, je bent er ook nog, en Frank Borst, inderdaad.
  Je kunt er echt een boek (proefschrift??!!) over schrijven, over de Leidse gemeentepolitiek..Reactie is geredigeerd

 2. Ina Dijstelberge says:

  Het begint inderdaad een hele mooie gedegen serie te worden. Die tevens heel bveel makke van de lokale politiek blootlegt.

 3. Joke Mizee says:

  Hoi Maria, dat schilderij verwoordt een bepaald gevoel voor mij …
  Ah mijn memoires, ‘De puinhopen van…’. Ja, helaas voor Pechtold, maar hij vertegenwoordigt deze politieke generatie ten voeten uit – pol. vernieuwingen en al. En als subtitel "We moeten het leger erop afsturen!" (Dat is de favoriete uitspraak van Ruud Visser van het LVC. Hij bedoelt op het stadhuis afsturen.)
  Hoi Ina, ja het tiert hier welig van het op afstand zetten, het wegbezuinigen (er is bv. al 10 jr. geen jongerencentrum meer) en de afpersing dmv regelneukerij. Toch hebben we niet 1 enkele ‘prachtwijk’, kan je nagaan. Maar die kaalslag die je overal ziet – en wat dat betreft is de vgl. met de maffia een belediging voor de laatste – is volgens mij het grootste probleem van onze tijd.

 4. JdK says:

  Momenteel probeert "geld" alleen maar hard weg te lopen voor "het geld".
  Misschien is Leiden nog te redden door het aan te sluiten bij Spaans Baskenland. Kunnen jullie die rare traditie van haring en wittebrood wegbezuinigen, bijvoorbeeld.

 5. Joke Mizee says:

  Alles is relatief. In elk geval begrijpen wat meer mensen dat wat de een naar zich toetrekt, bij de ander verdwijnt. Ik vertrouw erop dat Elco Brinkman wat regelt zodat de bouwwereld blijft draaien, en zo dansen we de shuffle.
  Volgens mijn katholieke lagere school zijn we allerminst door de geuzen bevrijd, toendertijd. Die kwamen in die versie als mosterd na de maaltijd. De grote Vondel verzuchtte eveneens wat we er eigenlijk bij gewonnen hadden, met z’n Haec Libertatis Ergo.
  Moeilijke taal dat Baskisch. Wel aparte muziek en zo.

 6. alib says:

  ‘.. de luwte van de regelgeving…’ dat bevalt me. Overigens begrijp ik niet zo goed waar je met dit stuk heen wilt. Misschien komt dat door het overmatig gebruik van de tweede persoon, waarbij onduidelijk is wie ik daarvoor moet invullen.

 7. Joke Mizee says:

  Zo, de uitslag van de stadsenquête liegt er niet om: http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article4062299.ece/Leidenaars_verliezen_vertrouwen_in_gemeente. ‘Peilen’, zonder dat het consequenties heeft blijft onverminderd populair. (Daarom hebben ze de referendumverordening onlangs aangepast, zodat dat nog slechts een hele dure enquête is.)
  @ alib:
  De aanleiding voor deze serie was een opmerking tijdens de Duyvendakdiscussie dat er tegenwoordig meer openheid en inspraak zou zijn. Toen ben ik gaan beschrijven wat er in mijn eigen stad gebeurt – dus dat we een gelegenheidscollege te danken hebben aan het gesjoemel rond de RGL, dat in sneltreinvaart haar eigen agenda erdoor aan het drukken is – ervan uitgaande dat dat een voor velen herkenbare gang van zaken is die samenhangt met politieke trends.
  Jij hebt ooit gezegd over bureaucratie "ik ga er altijd omheen". Maar als je heden ten dage een laagdrempelig initiatief wil opzetten of behouden, dan zijn er weinig opties. Legaal zijn kan ik niet aanbevelen, maar voor een hoop activiteiten is dat wel noodzakelijk. En dan is het qua faciliteiten toch een kwestie van beurtelings wachten op een opening t.a.v. bestaande beperkingen en bidden dat zich in de tussentijd geen nieuwe aan zullen dienen. Procederen moet men meer en meer zelf bekostigen. Illegaal verklaarden hangt ontruiming en misschien zelfs een a.s. kraakverbod boven het hoofd.
  (Voor Vrijplaats Koppenhinksteeg bv. was legalisering onvermijdelijk omdat de toestand van het casco zo slecht is. Dankzij de huidige politieke wind ter plaatse gaat hun voortbestaan afhangen van een bodemprocedure die binnenkort dient. Momenteel is er nog 1 enclave, die direct in het linkeroog springt bij het verlaten van het Centraal Station: de Multipleks-toren van woekeraar Ronnie van de Putte, naast zijn beroemde Gat. De symboliek is onovertroffen.
  Middels benefieten hoopt men de door de gemeente gesloopte brandtrap treetje voor treetje weer op te bouwen – tot die tijd mogen de verdiepingen nl. niet in gebruik worden genomen. Kunstenaarscollectief http://www.sleutelstad.nl/cgi-bin/news/gen1.pl?action=artikel&id=16602 is er vorige week een illegaal café begonnen.)

 8. Summer Plant says:

  Die illustratie van de marionettentouwtjes… zegt heel veel, zonder woorden…
  In grootbeeld op voorpagina`s van alle kranten, zodat het bij ieder op het netvlies gegraveerd wordt!!!
  Openheid en inspraak, nu meer dan voorheen? Mag het hopen.

 9. Joke Mizee says:

  Ja mooi hè, die kleur vooral! Ik zocht eigenlijk dat logootje van The Godfather, maar dat ziet er niet uit. (Voor op de site van eurodusnie had ik een klein plaatje nodig, dus met veel contrast en weinig detail.)
  Openheid en inspraak – nou niet dus! Alleen op papier. De referendumverordening is een paar weken geleden gewijzigd, tegen het advies van de referendumkamer in: geen alternatieven (meer) waar geen raadsmeerderheid voor is. Dus voor als de burgemeester een keer niet weet wat voor stropdas hij aan zal trekken.
  Toen er in 2006 in Leiden een linkse meerderheid kwam, kwam dat gedeeltelijk door 2 hete hangijzers: de RGL en een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder (de laatste Leidse polder aan de rand van het Groene Hart). Dat linkse college was dus intern zwaar verdeeld, met PvdA en Groen(?!)Links voor en SP en CU tegen. Voor de RGL werd een referendum ingesteld, waarvan de uitslag is genegeerd. Bij de OVP mocht de Raad van State de knoop doorhakken en dat is van de week gebeurd: het mag. De politieke meerderheid is krap, maar zo’n 85% van de kiezers is tegen.
  Ik durf er heel wat om te verwedden dat het pluchen circuit (PvdA en GL) in 2010 zwaar afgerekend zal worden op hun standpunten in deze kwesties, terwijl hun verraad aan o.a. de Koppenhinksteeg ook nog eens goed zal zijn voor 1 extra kop eraf. Ik zal er geen traan om laten, integendeel, maar het was me liever geweest als het anders had gekund.

 10. Summer Plant says:

  Ja, mooi!!! Het plaatje spreekt voor zichzelf!Signaalrood heet die kleur en niet voor niets!! Gewaarschuwde mensen tellen minstens voor twee.
  Paco Painter heeft ook iets over de projectontwikkelaar(s) geschreven * en het lijkt mij (al is het een parodie) dt hij er helemaal niet naast zit! Iets voor jou om te lezen?
  * Bouw stilleggen om de prijs te laten kelderen…
  Zou wellicht ook de bedoeling kunnen zijn van het laten verpauperen van wijken…(?)Reactie is geredigeerd

 11. Joke Mizee says:

  Ik heb Paco net ff gevraagd in welk tv-programma dat was. Wethouder van Woensel is immers met open ogen in het vermaarde Gat van van de Putte getuimeld.
  Gemeenten kunnen projecten zelf ontwikkelen of het uit handen geven en er zijn ook gradaties mogelijk. Waar je ook voor kiest, het houdt aanzienlijke risico’s in. In het geval van het gekapseisde Aalmarktproject was men miljoenen kwijt aan Bouwfonds MAB wegens vertraging. (Alleen al het kavel wat oorspr. voor poppodium LVC bedoeld was kostte jaarlijks bijna net zoveel als de afschrijvingen voor een nieuw muziekcentrum zouden zijn.) Wanneer het gaat om regierol en uit de hand lopende plankosten gaat het zeker ook om dit aspect – maar niemand benoemt het als zodanig.
  Als corporaties wijken laten verpauperen is dat om een sloopbesluit af te dwingen. (Ook dat is een stukje besluitvorming waar moderne gemeenteraden niks meer over te vertellen (menen te) hebben.) De conjunctuur in de bouw is dusdanig dat er zoveel woningbouw voorhanden is, dat aannemers ‘geen zin’ hebben in unieke gebouwen. Daardoor vliegen aanbestedingen zo uit de bocht. Althans, zo is het ons uitgelegd door het lokale Project Management Bureau. Het lijkt mij dat er gewoon iets mis is met het systeem van aanbesteden.
  Nu met de kredietcrisis zouden de bouwprijzen weer moeten dalen, alleen wordt het moeilijk(er) om het bedrag bij elkaar te krijgen.

 12. pacopainter says:

  Om je vraag te beantwoorden:Netwerk.Donderdag, dacht ik

 13. Joke Mizee says:

  Cheers! Dat zou dan de http://www.netwerk.tv/uitzending/2008-11-18/kredietcrisis-kost-bouwbranche-banen van dinsdag 18 november moeten zijn geweest. (En zo in de gauwigheid was het niet van Woensel, maar diens opvolger in Den Haag Marnix Norder.)
  Citaat uit het (gesneuvelde) Nobel-rapport:
  "In het verleden stapten aannemers makkelijker in een plan zoals het bouwen van een muziekcentrum: bij laagconjunctuur is de belangstelling bij met name aannemers groot. Immers men heeft baat bij behoud van werk, het zijn “moeilijke’ projecten dus interessante scholing voor personeel en door de vaak bijzondere architectuur maakt het een goed plaatje voor de marketing van het bedrijf.
  [..]
  Aannemers kiezen bij de huidige hoogconjunctuur eerder voor een eenvoudig woningbouw complex, met veel standaardisering, dan dat zij in een project zoals de Nobel stappen. Dit heeft bij de aanbesteding invloed op het aantal inschrijvingen (soms zelfs geen enkele inschrijving) als op de prijs (risico’s worden contant gemaakt). Dit effect is bijvoorbeeld zichtbaar geworden bij de recente aanbesteding van de stadsgehoorzaal."
  Zo te zien zouden ze dus fluitend over moeten kunnen stappen op de laagconjunctuur-variant (mits ze de afgelopen tijd niet al te zeer een pluk de dag-mentaliteit hebben gebotvierd). Maar voor hetzelfde geld dient dit verhaal vnl. om de praktijk van bouwfraude c.q. onderlinge prijsafspraken te verhullen (zie http://www.volkskrantblog.nl/bericht/225656, m.n. over Basalt* Bouwadvies).
  *Basalt is er zelfs twee keer in geslaagd de kosten van de Nobel op te drijven. En niemand die het opviel. Nee, die redden zich heus wel hoor!

 14. Summer Einstein says:

  Ha! Je toon komt desondanks optimistisch gestemd over Joke. Mooi,ook bevestigende geluiden vanuit richting paco. Waaruit mag blijken dat er hier en daar al goed gesignaleerd wordt. Stappen naar algemene bewustwording maakt sterker!

 15. Joke Mizee says:

  Ik ben anders niet te spreken over de prestaties van Basalt en het PMB, want daardoor staat er vooralsnog een geamputeerd muziekcentrum op stapel.
  Ik heb vandaag eindelijk de documentatie over die touwtrek-periode eens ingedikt en verwerkt tot de belangrijkste conclusies, maar omdat die materie verwanter is aan de delen 2 en 3 van deze serie dan aan dit 4e deel, post ik dat daar (zie daar, zie linklijst).

 16. Summer says:

  Dus,nu goede hoop vestigen op de vruchten die deze inspanningen hopelijk zullen afwerpen.
  Bedoel je met die amputaties het telkens weer gekrompen plan?

 17. Joke Mizee says:

  Mijn betoog is erop gericht dat er voor dit geld een compleet muziekcentrum had kunnen verrijzen ipv een krappe herhuisvesting voor alleen het LVC, wat pure kapitaalvernietiging is. Maar dat is marginaal – zelfs die paar medestanders in de raad pikken het niet op, omdat de politieke wil ontbreekt.
  Tijdens het traject dat nu loopt moet de wethouder nog met een plan komen over een soort gezamenlijk gebruik, maar een gebouw met maar 1 zaal is en blijft onaanvaardbaar. Het enige lichtpuntje is dat het uitvoeringsbesluit niet klaar is vóór de volgende verkiezingsronde.

 18. Summer Malaguena says:

  Lijkt me dat je tot de heel kleine minderheid behoort- zelfs misschien de enige bent- dit deze kwestie totaal kan overzien. Je zegt namelijk dat zelfs de paar medestanders in de rad het niet oppikken.
  Ontbrekende politieke wil of toch gebrek aan inzicht en niet eens uit onwil, want het zijn medestanders. Het moet hen diets gemaakt worden. Door wie? J.M.?

 19. Joke Mizee says:

  In eigen kring ben ik de enige die er tijd voor heeft, want het is immers allemaal liefdewerk. Maar ik doe van arren moede ook nog het werk van de gemeente (want niemand notuleerde tijdens de besprekingen) en van de raad (door informatie voor ze samen te vatten en achter ze aan te dragen).
  De praktijk van het compromissen sluiten, het zgn. debat in de raad – het staat blijkbaar geheel los van feiten (als dat er vreemde dingen met de berekeningen hebben plaatsgevonden en dat de subsidiekwestie op gespannen voet staat met het college-akkoord). Ook al kan ik alles staven, het wordt als subjectief ervaren, terwijl ze zelf onzin oreren die door meerdere documenten wordt tegengesproken. Wat je noemt selectieve waarneming: dat wat niet-opportuun is straal negeren. Niemand profileert zich ooit, er is een hele sterke groepscultuur die zich ten dele zelfs uitstrekt tot de oppositie. (Nee, wat tijdens de discussie over de vrijplaats gebeurde – dàt was pas beschamend! Dat was voor 100% zo bedisseld.)
  Wat ik probeer uit te diepen is op welke wijze dat wordt rechtgepraat en hoe de verhouding tussen college en raad is. Die is m.i. juist door het duale stelsel er op achteruit gegaan.
  Maar met deze wethouder (c.q. met deze B&W-kliek) aan het roer is anyhow geen land te bezeilen. Hij moet nog wel iets voor de kleine podia verzinnen – want het is ook weer niet zo dat de raad niet heeft geprobeerde de boel te lijmen – maar concreter dan dat is dat niet geformuleerd. Er zit nog ruimte zat in, maar alleen als de wil er is. Van overleg is onder dit regime geen sprake, maar ons standpunt is wel nagenoeg duidelijk.

 20. Joke Mizee says:

  Nu komt de aap uit de mouw: de relatie tussen vaste lasten en subsidies mocht nooit op de agenda omdat er beleid op tilt was om de huren van gemeentelijke panden marktconform te maken. In Leiden is onlangs een nota uitgekomen die voorstelt om dat in te voeren middels huurgewenning. Het Leidsch Dagblad heeft het over een http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article4097269.ece/Kunst_is_bang_voor_hoge_huur vanuit de beeldende kunst, die alle kunstenaars oproept bezwaar te maken. Tja, het getuigt weer van een typische ‘na ons de zondvloed’-mentaliteit – en een simpele ophoging toont niets van een visie t.a.v. de huidige verantwoordelijkheden van gemeenten (al wordt daar in de nota wel over nagedacht).
  (De nota heet Conceptrapport Beleidskader Vastgoed (BW 08.1022) en is te vinden via de aftandse zoekmachien op de website van de http://www.leiden.nl/dspage.asp?.)
  Dergelijke beleidsmodellen worden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkeld. Sinds kort is het bv. standaard om in cultuurnota’s de subsidie/exploitatie-verhouding op te nemen. Gisteren stond in de Metro een http://www.metronieuws.nl/index.php?actie=nieuws&c=2&id=141430 over poppodia getiteld ‘Alle subsidies zijn willekeurig’, dat subiet tot kamervragen met het verzoek om een landelijke norm heeft geleid. De geciteerde kopstukken stellen dat je steden niet zomaar vergelijken kan en http://3voor12.vpro.nl/artikelen/artikel/40942867 zich met klem van de inhoud van het kranteartikel. Dit doet sterk denken aan het http://eurodusnie.nl/landelijk/tempelvrees.html van anderhalf jaar geleden rond een artikel in de Volkskrant. Koepelorganisatie VNPF komt gelukkig binnenkort met de resultaten van een diepgaand onderzoek naar de knelpunten in de sector. Hopelijk werpt dat enig licht in de duisternis.

 21. Joke Mizee says:

  Even wat poëzie. Ode aan de stadhuisbrand van 1929 (morgen weer?):
  Fire and Ice
  Some say the world will end in fire,
  Some say in ice.
  From what I’ve tasted of desire
  I hold with those who favor fire.
  But if it had to perish twice,
  I think I know enough of hate
  To say that for destruction ice
  Is also great
  And would suffice.
  Robert Frost

 22. Summer Sinterklaas says:

  Mooi ijzig gedicht Joke. Ik zie het nu pas. Time flies!
  Ice is better than fire I think, because the ice conserves.
  Ik denk aan die mammoets die in het ijs met huid en haar zijn gevonden.. Was er brand geweest, dan was er niets meer van hen over gebleven.
  Groets!

 23. Joke Mizee says:

  Dan doen we ijs. Maar zelfs met behulp van Heiko Kamerlingh Onnes (die het absolute nulpunt wist te bereiken) krijg je die poorten van de hel niet omver.

 24. Summer Iris says:

  Hahaha! Humor. Water is in principe sterker dan vuur: je kunt er vuur mee blussen en… het wil niet branden….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: