"U vertegenwoordigt mijn stad niet, u verkwanselt mijn stad" (2)

Een mini-serie over de teloorgang van de democratie in het reeds veelgeplaagde hart van Zuid-Holland. In het woelige jaar 2008 AD teisterden de cultuurbarbaren het stadje met de plaag van hun terreur, alles van waarde verwoestend.

Deel 2: Modern strategisch (muziek)beleid: het opofferen van de voorhoede

cinderellaEr waren eens… 7 stiefpodia. (Voor de omstandigheden leze men bij voorkeur allereerst ‘Het sprookje van Muziek in Leiden‘.) Het Leidse poppodium LVC wordt al sinds 1980 aan het lijntje gehouden met de belofte van nieuwbouw in het onlangs gekapseisde Aalmarktproject. Als dekking diende een aalmoes uit het parkeerfonds – een stiefproject dient immers onderhands bekostigd te worden. Omdat er nooit iets gebeurde,  werd het allengs een kwijnend bestaan. Hetzelfde schamele lot trof de rest van muziekprogrammerend (en muziekminnend) Leiden. Van kwaad tot erger werd het, van de regen in de drup.

Toch wilde de ironie dat in 1997 Leiden de titel (of zo u wilt de merknaam) ‘Stad van culturen’ droeg. Geld op de plank, maar voor de rest geen idee. Het complete programma dat Francis de Souza namens Cultureel Centrum de X indiende kwam als een geschenk uit de hemel. Dit wapenfeit markeerde tevens het begin van de reputatie van de X als wereldmuziekpodium. Ook resulteerden de inspanningen van een aantal podia in een ‘joint event’ als het Grenzenloos Festival, alwaar de liefhebber qua genres alle hoeken van de zaal om z’n oren krijgt. Als klapstuk werd het samenwerkingsverband STAMPOD opgericht (hierna te noemen: wij).

1e akte, het decor: de puinhopen van Pechtold

Intussen zwaaide Alexander Pechtold de scepter als wethouder van cultuur. Wanneer het ging over de knelpunten antwoordde hij steevast: : “Het barst hier van de…!” Want ondanks het onbarmhartige klimaat gloeide en broeide het dat het een aard had. Tòch openbaarde Pechtold nog een visioen alvorens naar hogere regionen te verkassen: het zogeheten 4e Kernpodium. “Zeven in 1 klap”, moet het kereltje gedacht hebben en het oreerde dat deze ‘Melkweg van Leiden’ spontaan zou verrijzen uit de zieltogende zaal van het Muziekhuis: de Qbus. In 2001 werd besloten dat het idee wat de locatie betrof verdere uitwerking behoefde, want de raad geloofde niet in sprookjes. Behalve dan in die ene zeer hardnekkige mythe dat cultuur van de wind kan bestaan.

“Het vierde podium is een podium met live acts voor liefhebbers. Het vierde podium is de broedplaats voor jong talent, experimentele acts, wereldmuziek, moderne jazz, hedendaags klassiek, folk, cross-overs met andere kunstdisciplines, en beginnende regionale bands. Het vierde podium is de thuishaven voor Cultureel Centrum de X (nu nog in het Leidse Volkshuis), Podium Hot House, Folkclub Horus, Made in Leiden etc”.

Uit de nota Muziek in Leiden. (De andere 3 kernpodia zijn Pieterskerk, Stadsgehoorzaal en LVC.)

De Qbus zonk intussen dieper en dieper weg in het drijfzand. Pechtold had gretig een uitspraak van onze voorzitter, dat je niet [al] het geld in stenen moet gaan steken, gejat.  Zijn opvolger c.q. puinruimer kwam er volgens strikte lezing van dat recept echter ook niet uit. Uiteindelijk ging er 8 ton op aan het wegpleisteren van de bestaande tekortkomingen, waarvan de helft werd besteed aan akoestiek en veiligheid (waar destijds op beknibbeld was) – en de rest aan inkomstenderving, met de meest prachtige eufemismen omkleed. Enkel omdat generaties van bestuurders uit misplaatste zuinigheid het paard achter de wagen blijven spannen. Natuurkundigen staan voor een raadsel over zoveel traagheid bij zo’n geringe massa.

2e akte: het fata morgana met het granieten plafond

Als je dan als dorstige in de woestijn, aangewezen op tijdelijke locaties van bordkarton of peperkoek (met gratis heks), vlak voor de verkiezingen de lijsttrekkers van PvdA en CDA een ambitieus plan voor een ‘poptempel’ hoort afkondigen, denk je toch wel even “hè nee, niet wéér!”. Maar college en raad gaven carte blanche zolang het maar binnen de 6 ton aan jaarlasten zou blijven, verder zou het ze een worst wezen. En de nieuwe wethouder, geheel per ongeluk een SP-er, gaf op zijn beurt ons weer carte blanche. In nauwe samenwerking met een landelijk expert op het gebied van muziekpodia werd aldus een plan gesmeed voor een muziekcentrum met meerdere zalen en oefenruimtes. Het was voorwaar als een warm bad.

Maar najaar 2007 bracht een koude douche: de coördinerend ambtenaar vertrok, het college viel en tegen de tijd dat het nieuwe in het zadel zat, had een reorganisatie ons van onze vaste ambtenaar beroofd. Tijdens de formatie beschikten de collegepartijen in spé niet over de stukken. Ondanks dat niemand iemand aan bleek te kunnen sturen, werd ons ‘verteld’ dat wij ze niet mochten distribueren. Enige maanden later bleek het zgn. Nobelplan veel te duur… op basis van geheimzinnig uitziende cijfers en vreemde constructies.

Inmiddels was Sociëteit de Burcht, waar 2 dakloze podia asiel hadden gevonden, doorverkocht aan de hoogste bieder, een bekende woekeraar. Hij was verliefd, zij werd uitgehuwelijkt. Ondanks negatieve adviezen vanuit meer dan één ambtenarendienst zag de betreffende wethouder er het risico niet van in. Sterker nog, hij liet zich publiekelijk ontvallen dat al die maatschappelijke instellingen eigenlijk verkapte subsidie krijgen omdat ze geen marktconforme huur opbrengen. Oftewel, men denkt kennelijk dat Assepoester de kip met de gouden eieren onder haar rokken verbergt – of dat die vent uit Wassenaar soms Repelsteeltje heet. Iemand moet al dat achterstallig onderhoud toch betalen – want eigenaar de Gemeente verpatst panden met huurders en al om de mooie jongen met de natte dromen uit te hangen, in plaats van zorg te dragen voor wat er is.

3e akte: de boze tovenaar en het glazen muiltje

Maar wat was er toch allemaal gebeurd met dat plan?* Ja nee, dat was de nieuwe werkwijze. Het is namelijk zóó vreselijk uit de klauwen gesjeesd bij de Stadsgehoorzaal en het Scheltemacomplex… Hm, zeg dat wel! Dat zijn de projecten ‘die we toch maar bereikt hebben’. Als op de langverwachte audiëntie bij de wethouder met een dergelijke loftrompet zijn speech wordt afgestoken, dan heb je alweer gegeten en gedronken (in de zin van Tantalus’ kwelling dan). Die paradepaardjes beloofden wèl eieren, zij “toonden commitment”, maar toen puntje bij paaltje kwam bleken het bodemloze putten. Het doet niets af aan hun glans – integendeel.

Dus daarom doen we nu alsof reguliere kostenstijgingen niet geïndexeerd hoeven te worden. En daarom gaan we ineens subsidies bij de stichtingskosten optellen, alsof die subsidies niet sowieso m.i.v. 2008 op conto van de gemeentes komen. Daarom kiezen we dus voor herhuisvesting van het LVC alléén – wiens huid (het huidige pand) meteen de etalage in kan – wat vervolgens een tekort op de exploitatie laat zien. En omdat het anderhalf keer zo duur wordt, moet het gebouw tot tweederde inkrimpen, sprak de magiër. Daar moet men dan samen (sic) in die rompvariant maar uit zien te komen. Want dàt is de nieuwe werkwijze. Wel, zeer vereerd. Kijk die raad eens enthousiast zijn! Zo’n gevoel voor urgentie is hier nog nooit vertoond.

 Uw veranderingswoede heeft in 2007 al 6,5 miljoen euro aan externe expertise gekost. Van dat geld had u de kleine muziekpodia een eeuw lang kunnen subsidiëren.
(Frank Elkhuizen, voorzitter van STAMPOD n.a.v. een recente bezuinigingsronde)

fotoDat moderne gedoe met dat kaders stellen, dat werkt niet. Het gaat geen moment over de inhoud – sterker nog: het gaat alleen nog over parkeergarages die essentieel zijn voor de begroting. Ook boeit het niet of een bedrag ‘impulssubsidie’ (een koosnaampje voor derving) heet of dat je het kunt besteden. Een financieel kader dat niet wordt afgezet tegen de output getuigt bepaald niet van enige visie. Men rekent zich graag rijk, maar al met al is dit een dure grap. Want het resultaat is dat het LVC een jaar of vijf dakloos zal gaan worden, er geen perspectief is voor de podia in de Burcht en het Muziekhuis z’n tijdelijke status verruild zag voor een permanente – maar dan wel gebonden aan een streng convenant. De sluwe wethouder gaat binnenkort de boer op met zijn glazen muiltje, maar niemand wil met hem trouwen.

foto 1: Zonder petemoei kom je d’r niet. foto 2: De maquette van de Effenaar in Eindhoven; schaal 1:1 in het geval van de Leidse tempel als-ie met de huidige snelheid blijft krimpen.

 
*Zie ook:          Overzicht besluitvorming Muziekcentrum de Nobel
brief van Kleine Nobel naar Kunstcentrum (24-2-’10)
 
aanverwant:  Tempelvrees (over landelijk poppodiabeleid)

verder in deze serie:
de prequel:    Requiem voor een referendum
deel 1:            De her-illegalisering van Vrijplaats Koppenhinksteeg
deel 3:            Creatief boekhouden of: hoe realiseer ik een dierbaar bouwproject
deel 4:            Afrekenen met het geitenwollen circuit
deel 5:            Free market calling Orson… come in, Orson

22 Responses to "U vertegenwoordigt mijn stad niet, u verkwanselt mijn stad" (2)

 1. Motek from Space says:

  Heerenveens bestuur lijkt er wel wat op 🙂
  het is een schrale troost 😦 maar we moeten het hebben van humor om bij te tanken en weer verder te gaan!

 2. JdK says:

  Wat wil je toch met al die ruimte voor kunstenmakers? Hebben jullie geen kabeltv in Leiden? 😉 De schouwburg lijkt me meer dan groot genoeg voor de rest van de kijkers.

 3. Ina Dijstelberge says:

  =Ondanks dat niemand iemand aan bleek te kunnen sturen, werd ons ‘verteld’ dat wij ze niet mochten distribueren=
  Wie verbood dat? Wat een onzin zeg.
  Wat ik mis in het verhaal is de lobby naar raadsleden toe. Ik neem aan dat die plaats vind, maar wat zijn de reacties.

 4. Last Summer says:

  Joke, dit is toevallig: ik had jou op het blog Eindhoven willen attenderen, alwaar ik ook nu en eerder ongeveer zelfde problematiek (Parktheater) ben tegengekomen. Ik ging zojuist even kijken en zag tot mijn plezier dat je al een mooie en constructieve discussie (gezamenlijk) op touw hebt gezet
  Het lijkt mij een geweldige discussie in gelijkgestemdheid worden!Reactie is geredigeerd

 5. Joke Mizee says:

  @ Motek: Ja, jij hebt er ook ruimschoots ervaring mee! Ben benieuwd in hoeveel gemeentes er wel verstandige mensen aan het roer staan en/of de raad zich niet gek laat maken. Gewoon goed op de winkel passen is iha niet erg populair meer.
  @ JdK: Wil men ooit op tv komen, zal men toch ergens op moeten kunnen treden. We hebben STAMPOD opgericht omdat de Grote 3 (Stadsschouwburg (Gem.), LAK (Univ.) en NV de Stadsgehoorzaal) ons zelfs niet op hun publiciteitsladder wilden hebben. Voor ons festival moesten we ‘groeien’ van de subsidiënt (rijksfonds FPPM), het LAK was te klein. Toen heeft eerst de Schouwburgdirecteur ons laten zitten en vervolgens bleek geen enkele particuliere zaal haalbaar – om uiteenlopende redenen w.o. geschiktheid voor versterkte muziek (akoestiek, laden/lossen, regelgeving). Voor onze gangbare concerten (bv. klassiek Indiaas) zijn veel zalen te groot of te ‘poppy’/caféachtig.
  Erger vind ik echter de verspilling. Dat je subsidie ontvangt voor wat je niet kan of mag doen (terwijl je wel vaste lasten hebt) en dat jarenlang. Dat het gebouw van een gesubsidieerde instelling aan een particulier vervalt, zodat de huur niet alleen omhoog gaat maar ook wegvloeit. Dat de zaal van het Volkshuis onbetaalbaar is en dus vnl. mooi staat te wezen. Dat Scheltema een commercieel bedrag wil vangen als je hen een programma in de schoot werpt, ipv de barinkomsten te verwelkomen (hun horeca is nl. extern). Dat we straks als de 2e zaal van de Stadsgehoorzaal eindelijk af is wrsl. daar mogen gaan leuren tegen zaalhuur, terwijl zij een miljoen per jaar krijgen.
  Wij zijn vrijwilligersorganisaties: als onze subsidie de vaste lasten grotendeels dekt, kunnen we de artiesten betalen van de recette en de bar. We willen laagdrempelig en plat blijven, hebben dus een enorme hekel aan overhead – maar de gemeente is er juist dol op:
  "Dhr. Witteman zei destijds dat hij, als oud-bestuurder van een jongerencentrum in Hillegom (‘77), wilde weten wat ons gevoel erbij is. Want het moet ook professionaliseren, omdat de beheerskosten zullen stijgen. Even later stelt hij net zo makkelijk dat de beheerskosten stijgen als gevolg van professionalisering. Wow, het college weet ook overal een zwart gat van te maken! Zo kom je wel aan astronomische bedragen." (http://leiden.pvda.nl/nieuwsbericht/3483#46484)
  @ Summer: Ja, dat is idd. een gelijkgestemde nieuwe blogger. Ik wist bv. niets van dat Unesco-verdrag met de 1%-norm voor cultuur… dat door Nl. niet geratificeerd is….

 6. Joke Mizee says:

  @ Ina: De nieuwe projectleider zei dat we dat hadden ‘afgesproken’. Bij mijn beste weten waren de stukken sinds de afronding in mei ’07 openbaar verklaard. Maar zij zou in plaats daarvan een presentatie houden.
  Onze lobby kwam op een gegeven moment vooral neer op het aanhalen van de waslijst aan nota’s, uitstapjes en zo meer waar we de commissieleden in de loop der jaren op getracteerd hebben. De enige die zelf contact onderhoudt is het lid van de SP. W.b. de andere pp’s is het verloop qua commissie gigantisch – het is nou eenmaal een vergaarbak voor groentjes en kneusjes. Het huidige GL-lid is bv. hyper-neoliberaal. Twee collegepartijen zijn vóór, d.w.z. dat ze meer willen dan het collegeakkoord voorschrijft. De ene is het CDA, die ook de wethouder levert. Het cie.lid van de PvdA is helaas dezelfde als de heks, nl. de oud-coördinator van het Volkshuis.
  Van de zomer reageerde een ander PvdA-lid op mijn post op hun site. Ze was teleurgesteld over het falen van het oorspr. plan, dus liet ik weten wat daarmee gebeurd was. Gaat ze het WOBben!! Je kan wel raden wat er gebeurde: het ‘bestond niet’ en het was ‘onwenselijk’ want het zou maar ‘verwarring zaaien’. (Zie ook http://www.volkskrantblog.nl/bericht/216489, 22-08-2008 17:29.) Inmiddels was ik trouwens nog de enige die bereid was met raadsleden te praten.
  Dus zij vraagt aan mij: "weet jij een oplossing?" Enfin, toen er eindelijk geen stoom meer uit mijn oren kwam heb ik ze haar toegestuurd – maar ze leest niks, terwijl ik zelfs nog een overzichtje van de verschillen had gemaakt. (Ik moest trouwens de huidige cijfers weer aan háár vragen, want niet online.) En ze weigert het te snappen – zie de passage over ‘de nieuwe werkwijze’. Dat het subsidieprobleem los staat van of er een grote, een kleine of helemaal geen Nobel komt, ontkent ze. Terwijl het college-akkoord (dec. ’08) toch niet mis te verstaan is:CultuurWij zijn van mening dat er een uiterste krachtinspanning moet worden gedaan om het probleem van het gebrek aan geschikte muziekpodia op te lossen. Daarbij denken wij aan het bestaande plan van het ontwikkelen van een nieuw muziekcentrum in De Nobellocatie, gecombineerd met het Scheltemacomplex. Alle relevante organisaties worden uitgenodigd om mee te doen in een concept waarbij voorzieningen gezamenlijk worden gedeeld en beheerd. Deze uitnodiging is niet vrijblijvend, het niet aannemen daarvan levert risico’s voor de betrokken organisaties op in de zin van huisvesting.
  Voor het nieuwe muziekcentrum is € 6 ton kaderstellend voor kapitaallasten in de begroting opgenomen. Wij realiseren ons daarbij dat de bouw van extra woningen in het Aalmarktgebied (op de tot nu toe gereserveerde LVC-kavel) alsmede de winst die de nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden van de huidige locatie aan de Middelstegracht bieden, elders in het grondbedrijf tot positievere cijfers zullen leiden. Ook kan een deel van het Leids Fonds voor de Kunsten voor programmering worden aangewend. Wij vragen het College voor 1 mei 2008 met een sluitende begroting in de zin van realisatie en exploitatie te komen. Mocht dit niet lukken, dan is de realisatie van het LVC aan de Aalmarkt weer actueel en zal voor de Middelstegracht een oplossing worden gezocht.

  Kortom, er zijn 3 extra, oneigenlijke posten bovenop gegooid:
  – bouwkostenstijgingen
  – structureel maken van subsidies (wat nu dus kennelijk niet gaat gebeuren…)
  – onderhoud (wat wel degelijk in het oude plan was meegenomen)
  Op basis van slechts een memootje heeft men voor de zomer reeds het oude plan afgeketst. En nu gaat men dus een pand bouwen met maar 1 zaal, maar wel met foyer, kantoren etc….dus dat kan je op je vingers natellen. Maar – de bal ligt nu bij de wethouder, hij mag hier iets op bedenken. En vóór 2010 krijgt-ie het lekker toch niet rond….Reactie is geredigeerd

 7. Joke Mizee says:

  Klein foutje: het jongste collegeakkoord is natuurlijk van dec. ’07 (en niet ’08).
  En o ja, wrsl. weten niet zo veel mensen wat kapitaallasten zijn, ik vergeet dat wel ‘s. Dat is het totaal van de stichtingskosten (het bouwen), de grondkosten en de inrichting. (Die laatste post wordt in 15 jaar tijd afgeschreven, de rest in 40.)
  – Het oorspronkelijke plan overschreed dat bedrag van 6 ton jaarlijks aan kapitaallasten voor de eerste 15 jaar met 70.550.
  – Door te indexeren, d.w.z. een reguliere kostenstijging van 3% te verrekenen, steeg dat naar 155.000 (en voor de overige looptijd naar 84.450 neem ik aan).
  Indexeren is echter niet standaard – het is een van de vele methodes waarmee men een bepaalde besluitvorming kan forceren. De andere categorie is via regelgeving, dus dat zonder directe aanleiding de brandweer ineens een levensgevaarlijke situatie constateert – dat kan weer volop, dankzij de Punt – of gedoe met geluidsnormen etc. Een handigheidje waar onze burgemeester in uitblinkt. "GeQbust worden’ werd het een keer genoemd, wat toch prettiger klinkt dan ‘van 2 kanten genaaid’.
  Scheve toestanden. Maar wat ik me dus afvraag: zouden die raadsleden dit soort spelletjes nou echt niet door hebben?

 8. Motek from Space says:

  Laatste vraag…de meeste raadsleden vermoeien zich daar niet over omdat de schijn opgehouden dient te worden dat ze alles onder controle hebben naar de kiezers toe; als observer "zie" je vaak veel meer dan als kokerdenker 🙂

 9. maria says:

  Zo zijn we dat van je gewend: solid werk, uitstekende documentatie.
  en verder: "Zonder petemoei kom je er niet"
  Mijn petemoei was mijn mentale moeder, zonder haar was ik inderdaad nergens geweest. Overleden op min 22 ste en ik mis haar nog dagelijks.
  – De krimpende maquette: super!Reactie is geredigeerd

 10. Summer says:

  Joke Mizéé 15-10 04.14.
  = "Scheve toestanden. Maar wat ik me dus afvraag: zouden die raadsleden dit soort spelletjes nou echt niet door hebben?" =
  Ogenschijnlijk niet.
  Trouwens,dit vind ik ook moeilijk voorstelbaar: raadslid, job voor mensen die "de spelletjes" niet door hebben…

 11. Joke Mizee says:

  Nou ja, als we nou concreet naar die ene vrouw kijken dan blijft het moeilijk te plaatsen. Het zal wel cognitieve dissonantie zijn, dat je je meningen aanpast aan de keuze die je gemaakt hebt.
  Of het nou bewust of onbewust gebeurt, het dualisme is dus gewoon een farce. Een coalitie is een gebeuren met een plaatstalen bepantsering, men dekt elkaar. Het lijkt me behoorlijk schizofreen worden als je afwisselend tot de coalitie en de oppositie behoort… (Maar de Leidse PvdA weet niet eens wat oppositie IS…)

 12. Last Summer says:

  En…kennelijk ook niet wat schizofrenie is…
  "Men dekt ekaar". Als dat een feit is, dan is de vraag: met welke motivatie? M.a.w. wat lvert het(hen)op?

 13. Joke Mizee says:

  Exact – dat is dus de vraag die me blijft kwellen: "Wat levert het op?" Wat is in vredesnaam het wisselgeld van al deze vieze spelletjes? Niet de RGL – daarin hebben deze partijen elkaar juist gevonden*. Daarom lijkt het wel alsof ze toen hebben afgesproken om hun verbond te bezegelen door allemaal een ader te laten.
  En die dame zwijgt natuurlijk als het graf, terwijl ze óók een verklaard tegenstander is van het collegestandpunt t.a.v. de Vrijplaats. (Maar als puntje bij paaltje komt, stemt de hele fractie vóór.) ’t Is net alsof de PvdA, als grootste fractie, heeft moeten bedelen om andere partijen over te halen om alsjeblieft mee te willen besturen…
  * Alleen CDA heeft gezichtsverlies geleden inz. zijn RGL-standpunt, maar dat toont alleen maar aan hoezeer het pluche lonkte. En zij zijn juist vóórstander van het Nobelplan.

 14. Joke Mizee says:

  Dezelfde Marc Witteman van 14-10-2008 20:21 en van de ‘verkapte subsidie’ vandaag op zijn http://marcwitteman.blogspot.com/2008/10/winst.html:
  "Hij [journalist Robbert Minkhorst] schrijft namelijk over het feit dat ons Sportbedrijf jaarlijks zo’n 5,5 miljoen verlies zou maken. Dat hoor ik vaker de laatste tijd. Dat woord verlies klinkt zo alsof de mensen van ons sportbedrijf niet goed hun best doen. Niets is minder waar, vandaar mijn uitleg:
  Het negatieve resultaat van het sportbedrijf wordt veroorzaakt door het feit dat wij niet alle kosten van onze sportaccommodaties in rekening brengen bij de sportverenigingen. Dat zou ook niet kunnen. In een stad als Leiden, waar ruimte zo schaars en dus duur, is zouden sporten als bijvoorbeeld voetbal onbetaalbaar worden wanneer wij de kostprijs in rekening brengen. Daarom gaat er in de gemeente jaarlijkse geld van de algemene middelen naar Sport. Totaal ging het in 2008 om circa 5,5 miljoen euro. Dat bedrag kun je uitleggen als verlies van ons Sportbedrijf. Je kunt het ook uitleggen als de gemeentelijk subsidie aan de sportverenigingen en dan is het dus pure winst voor de sport in Leiden!"
  Dat hoor ik vaker de laatste tijd: dat winst verlies is en verlies winst. Hoera voor de ‘creative city’!Reactie is geredigeerd

 15. Last Summer says:

  Tijdens de fameuze "naborrels" horen of d`r loslippigheid wat oplevert…"Volgens Hahnemann dient met "het gelijke met het gelijkende op te lossen. Jost a joke :))
  Zoals je het zo cratief stelt kun je dus verlies in winst "ompraten".
  Het zijn wel gigabedragen. Waarin zitten die hoge kosten?

 16. Joke Mizee says:

  Ze zat tijdens ons gesprek aan een wijntje te nippen – een koppige, in zeker opzicht. (Misschien had ik mee moeten doen? Dit wordt mijn dood nog een keer…)
  Diensten brengen kosten met zich mee; als je die voor dit soort sectoren gaat doorberekenen worden ze, zoals de wethouder Sport en EZ terecht stelt, onbetaalbaar. Subsidie kan voor vaste lasten, personeel of de kosten van de activiteiten zijn, en daarnaast zijn er nog posten als groot onderhoud. Ik ben er dus vóór dat de gemeente faciliteert, dus dat huisvesting en subsidie elkaar dekken, en dat de overige kosten uit de inkomsten en/of fondsen betaald worden. Personeelskosten kunnen (naar verhouding) hoog zijn – ik weet niet hoe dat bij Sport zit, maar de Cultuurbegroting is heel schimmig over posten en potjes. Zo krijgt het LVC alléén maar subsidie voor personeelskosten en komt een gemeentelijke instelling als de Stadsschouwburg er hoegenaamd niet in voor. De diverse dervingsposten – en dat is bij elkaar heel wat – komen er deels wel, deels niet in terug. (Toegeven dat derving structureel is, is dan ook niet niks.)
  Als je 5,5 miljoen hoog vindt, wat vind je dan van een ambtelijke bezuiniging die 6,5 mio KOST? (De gedroomde mega-sportaccomodatie is begroot op, hou je vast: 300 miljoen.)
  Ik ben het met dhr. Witteman eens dat een en ander inzichtelijk moet zijn – maar dan ook helemáál. En als Sport structureel wordt bijgepast vanuit de algemene middelen, dan heeft de journalist wel gelijk als hij dit bedrag als verlies betitelt. Het antwoord dat je ‘er heel wat voor terugkrijgt’ is natuurlijk veel te vaag, want dat kun je op die manier nergens uit aflezen – maar het geluid op zich zou vaker te horen mogen zijn.
  Inmiddels is het langverwachte rapport van de Cie. Overschrijdingen Grote Projecten op aarde geland, met daarin de Nobel als schrijnend voorbeeld. Het is mijn stellige overtuiging dat er 2 soorten projecten zijn: welgevallige (waarbij de kosten achteraf tegen blijken te vallen) en onwelgevallige (hetzelfde maar dan van tevoren). Maar zoals men er nu geschikte oorzaken bij heeft gezocht, zo is het in elk geval niet gegaan.
  Mooie kapstokken voor deel 3 van deze serie, dat wel. Met een weekje moet dat wel lukken.

 17. Last Summer says:

  Nou, je schrijft `t in elk geval wel met humor… maar ja,wat moet je anders.
  De wijntjesnippende dame zal toch, in zekere zin, een eitje voor je zijn.
  "Diensten brengen kosten met zich mee", vanzelfsprekend, voor niks gaat de zon op! Maar zóóóveel!!! Ik blijf 5,5 miljoen toch veel vinden, zelfs als je er een bedrag van 300 miljoen (`k Heb `t gelezen "met losse handen")naast zet, zie ik dat "bedragje" niet in peanuts veranderen. Ik vertel jou niks nieuws, jij mij wel, dus… je bent reeds druk bezig de "kwestie" te ontcijferen(vermoed ik). Nogmaals: het gaat om onoverzichtelijk grote bedragen, waar van de doorsneeburger al helemaal geen weet heeft. Je deelt dhr. Wittmans mening dat de zaken transparant en inzichtelijk dienen te zijn. Moet dat eigenlijk niet altijd? Vaagheden en rookgordijnen dienen nu eenmaal om te verbergen.
  Zodra er met platitudes wordt weerlegd in die gelederen(o.m. "je krijgt er heel wat voor terug ")wordt het toch alert zijn geblazen.
  De "welgevallige" kosten, dus die achteraf (zwaar)blijken tegen te vallen, komen "toevallig"…. overal elders ook voor… en zijn geen incidenten.. En zo zou men kunnen stellen dat de berekenaars of te dom en niet bekwaam zijn voor hun functie, ofwel het tegenvallen an sich als plan b. in petto houden. Kweet niet wat erger is: niet kunnen rekenen of moedwillig de zaak zo`n beetje naar zichzelf toerekeken ?
  Ben benieuwd naar je vervolgartikel, over een weekje of zo. Veel succes daarmee!
  En eh… meedoen aan de "wijnproeverij" met die dame lijkt me inderdaad op termijn, weliswaar niet dodelijk, maar wel iets Korsakovachtigs in de hand werken .

 18. Joke Mizee says:

  Tja, maar als een meerderheid van de raad aan een onwrikbaar standpunt vastzit, kan niets dat meer aan het wankelen brengen. Maar ja, het kan vriezen en het kan dooien – de moderne gedigitaliseerde kiezer is niet achterlijk. In sommige steden houdt een nieuwe verkiezingsronde wel degelijk een kantelpunt in en dan wijzen de neuzen weer de andere kant op.
  Het herdoorrekenen wordt uitbesteed aan derden, er is een ruime keuze aan adviesbureau’s op de markt. Typisch dat dan het lot moet vallen op een ingenieursbureau als Basalt… Wie dat zijn? http://www.sleutelstad.nl/cgi-bin/news/gen1.pl?action=artikel&id=14283… en nog eens http://www.delta.tudelft.nl/nl/archief/artikel/-wij-doen-niet-makkelijk-over-miljoenen/10753/reacties. *Uche, uche*, die sigarenwalm ook altijd!Reactie is geredigeerd

 19. Summer says:

  Oooooo…. zit dat zoooo. Heb je ook zo`n last van die rook?? Ja, in die kringen worden rookkringels geblazen met dikke dure sigaren … uit andermans dozen. In de bouwwereld zijn de bolknakkers favoriet en geen zware sjekkies.
  Trouwens, bij onze grote "vriend" komen de "bobo`s uit de financiële wereld" naar `t consnert… werd met onpepaste trots aangekondigd. "Zeg mij wie uw vrienden
  zijn"…?
  Ik zal eerst even achter de och-och-links kijken.
  * Heb `t gelezen. Je moet wel concluderen dat ze een onvoeldoende voor rekenen verdienen. Maar dat is wel een eufemisme…
  Jij bent trouwens wel van heel veel van op de hoogte.Reactie is geredigeerd

 20. Joke Mizee says:

  Als ik niet over dergelijke zaken gestruikeld zou zijn, zouden zulke onderwerpen me wrsl. niet opvallen. Ik hou van facilitaire onderwerpen, dus gebouwen en alles wat er in is, maar grondexploitatie boeit me bepaald niet. En ik ben wel geïnteresseerd in beleid, maar niet in dit soort rapporten. En als alles van een leien dakje zou gaan, was ik me never nooit met politiek gaan bezighouden. (Laat dit een les wezen voor de overheid!)
  Ik heb net als Ruud Visser met m’n eigen ogen mogen aanschouwen hoe tot 3 x toe de meter steeg, waar hij had zullen dalen. Maar dit nieuwe rapport ‘verdient’ fundamenteler kritiek dan alleen de weerlegging van dat relaas – maar dan moet ik eerst alle lagen eraf pellen. Mijn conclusie staat bij voorbaat al vast (als zij dat mogen, mag ik het toch zeker ook ;-)): de ‘regierol’ (en aanverwante kletskoek) is geen oplossing voor ~, maar de oorzaak van alle ellende.

 21. Last Summer says:

  Joke Mizée. "En als alles van een leien dakje zou gaan, was ik me never nooit met de politiek gaan bemoeien. (Laat dit een les wezen voor de overheid)".
  Om met het laatste te beginnen, mag ik hopen dat degenen die deze schoen passen hem ook eens zullen aantrekken!!! Weinig kans waarschijnlijk, want: Oostindisch doof en ziende blind, lijkt me. Helaas!!!!!
  Nee, alles wat goed gaat daar hoeft men niets aan te doen. Alleen ongehoorzame en onopgevoede "kinderen" behoeven correctie!!!!
  Ik mag hopen dat DIE OVERHEID eindelijk eens serieus van jouw bruikbare lessen zal kennisnemen!!
  Joke, verzin een list!

 22. Joke Mizee says:

  Bij deze vervang ik mijn posting van gisteren voor een wat completer en duidelijker verhaal:
  Hoe het er bij de plannenmakerij voor de Nobel precies aan toe ging, is een beetje een rode draad in deze serie. Het heeft nl. connecties met deel 3 (dat over overschrijdingen gaat) en met het nog te schrijven deel 5 (over verhullend taalgebruik). Wat gebeurde er nou precies:
  In 2006 berekent het gespecialiseerde bureau Signo&S dat muziekcentrum de Nobel voor 11 miljoen te realiseren is. Datzelfde najaar wordt dit doorgerekend door Basalt Bouwadvies, dat eveneens het bedrag realistisch acht. Er wordt echter getwijfeld aan de terugvordering van BTW (ad € 65.000 jaarlijks aan kapitaallasten) en de kans op een culturele lening (nog eens € 57.000), waarschijnlijk door Basalt zelf. In januari 2007 vat de gemeente het plan op om dit uit te zoeken, het Programma van Eisen nog eens te bekijken en de subsidies onder te brengen bij het cultuurfonds in oprichting (zoals steeds door iedereen geopperd). Typisch genoeg werd dat verwoord alsof de wethouder ‘geld gevonden’ had.
  Aldus geschiedt: in 2007 worden al deze mythes doorgeprikt. Vanuit de inmiddels geformeerde gebruikersgroep klinkt direct al kritiek op het grote aantal ingehuurde externen en hun onduidelijke rol en status. Vooral het feit dat Basalt weer van de partij is en op zijn beurt een architectenbureau heeft ingeschakeld om een massastudie te verrichten, steekt, maar er wordt afgesproken dit nauw kort te sluiten. Ondanks de daadwerkelijke optimalisatie van onder meer 150 m2 bvo, weet Basalt er weer van alles bij te frutselen, te weten: "reguliere en huidige conjuncturele prijsstijgingen, kosten instandhouding gevel Marktsteeg, realisatie ondergrondse kelder door middel van damwanden en toename m2 bvo." Dat bedrag wordt ondanks ons herhaalde verzoek niet nader uitgesplitst. De toename van maar liefst 700 m2 (22% van het totale oppervlak!) is puur te danken aan de tekening van OPL. Door wisseling van de projectleider vindt echter geen goede afronding plaats.
  Basalt spreekt daarnaast nog van een reguliere kostenstijging van 3% per jaar. Dit verschil (van 1,5 miljoen) wordt in het projectvoorstel van 2007 wel vermeld, maar niet meegenomen in de berekening omdat dat niet gebruikelijk is. In het (zeer summiere) kostenplaatje van het nieuwe college gebeurde dit echter wel. In weerspraak met o.a. het college-akkoord wordt bovendien het subsidieverhaal bij de kosten opgeteld. Dat laatste zou heel goed de werkelijke reden van voornoemd gejojo kunnen zijn, maar is in feite een uitvloeisel van de afstoting van rijkssubsidies en de lokale willekeur die daar het gevolg van is. Daardoor viel de keuze op een ‘centrum’ met slechts 1 zaal, dat weliswaar niet een ton subsidie kost maar wel een halve ton verlies op de exploitatie laat zien. Tel uit je winst – zeker als je die tegen de output afzet…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: