"U vertegenwoordigt mijn stad niet, u verkwanselt mijn stad" (1)

Een mini-serie over de teloorgang van de democratie in het reeds veelgeplaagde hart van Zuid-Holland. In het woelige jaar 2008 AD teisterden de cultuurbarbaren het stadje met de plaag van hun terreur, alles van waarde verwoestend.

Deel 1: de her-illegalisering van Vrijplaats Koppenhinksteeg

Pal in het centrum van Leiden ligt een smal steegje met een paar schattige oude pandjes, die al 40 jaar in gebruik zijn door allerlei initiatieven. Eigenaar de Gemeente Leiden had er al die tijd van alles mee kunnen doen: verkopen, eigen plannen uitvoeren of, in elk geval, het casco onderhouden met het oog op de toekomst. Maar nee, niets van dat alles. Gebruiksovereenkomsten waren er door de jaren heen maar mondjesmaat, want dat genereert maar weer allerlei rechten. Na verloop van tijd verkeerden de panden in een dusdanige toestand dat men er hoe dan ook geld op toe zou moeten leggen. En zo kon het gebeuren dat in 2005 de gemeenteraad akkoord ging met een plan om de vrijplaats te legaliseren.

De huidige gebruikers van de panden zijn Ontmoetingsruimte de Linkse Kerk en de Weggeefwinkel (beide gerund door het postparlementaire Eurodusnie), Cultureel Centrum Bar & Boos, de Fabel van de Illegaal en sportschool HongYing. Allen runnen hun toko op eigen kracht – dus zonder subsidie – en zullen na legalisatie huur en vaste lasten gaan opbrengen. Er werd besloten dat de Gemeente en Woningcorporatie Ons Doel de uitwendige renovatie op zich zouden nemen, waarna de laatste de boel zou gaan exploiteren. Ons Doel was heel enthousiast om een dergelijk project te gaan realiseren. Vol goede moed werd een traject voor vergunningen en regelgeving opgestart waar alle partijen een rol in hadden. Naar verluidt zag het lokale bedrijfsleven in de toekomst van de vrijplaats een interessante casus voor alternatieve ondernemingsvormen.

windzakken en turbulentie

Rond die tijd begon echter ook de trammelant met de wijkvereniging. Alle denkbare vormen van overlast werden gemeld, tot milieudelicten aan toe, maar nooit werd daar ook maar iets van aangetroffen. Hun gramschap geldt vooral de Linkse Kerk, die er niet alleen visueel het meest uitspringt zo op het hoekje, maar natuurlijk ook heuse anarchisten herbergt. Over Eurodusnie doen immers diverse wilde verhalen de ronde. De wijkvereniging spande allerlei rechtszaken aan (ook tegen de Gemeente, op procedurele gronden), maar heeft er tegen de Vrijplaats niet één gewonnen.

In 2006 gaf Eurodusnie hun stulpje een frisse opknapbeurt. Samen met een architect die bekend staat om zijn smaakvolle restauraties besloot men dat het veel functioneler was om de Weggeefwinkel en eetcafé Las Vegas om te gooien. Dat vormde de opmaat voor veel gehakketak over het bestemmingsplan, met de duimstok in de aanslag, alsmede de suggestie dat het hier om meer dan ondersteunende horeca zou gaan. Vlak voor de opening van de nieuwe ontmoetingsruimte De Linkse Kerk legde de wethouder op een avond georganiseerd door de wijkvereniging uit dat hij niet van plan was om van de ene dag op de andere zonder goede aanleiding te gaan handhaven, omdat geen rechter dat zou accepteren.

Op de blijde dag zelf echter liet de burgemeester de steeg middels hekken versperren(!) op grond van de brandveiligheid(!!). De vrijwilligers die het pand niet wilden verlaten mochten enige uren in de cel doorbrengen en bovendien werd de alcoholvoorraad pontificaal in beslag genomen. Een dag later werd alles (behalve de processen verbaal) weer teruggedraaid en gold alleen een quotum voor bezoekers. En zo bleven de kleinburgerlijkheid van enkele omwonenden en de willekeur van de gemeente elkaar afwisselen op de hindernisbaan richting legale status. Twee raadsleden leenden zich zelfs voor een handtekeningenactie tegen ‘dit illegale café’. Een terrasvergunning werd afgewezen op telkens nieuwe uit de lucht gegrepen gronden.

mayday

Toen in oktober 2007 het ‘lekkere linkse college’ (hun kreet, niet de mijne) zich verstapte m.b.t. het RGL-dossier leek er niet onmiddellijk een man (m/v) overboord: er was nog steeds een meerderheid binnen de nieuwe coalitie vóór legalisatie en bovendien was het proces al bijna voltooid. Alhoewel… in januari j.l. werd het stadsbestuur de mantel uitgeveegd door de rechter omdat niets in hun gedrag erop wees dat ze ergens naartoe op weg waren. Prompt werd het bericht uitgevaardigd dat de legalisering – helaas en tranen met tuiten – moest worden afgelast, want te duur! Het zal niemand verbazen dat bouwkosten door blijven stijgen terwijl jij in de treuzelstand staat, maar normaal ga je dan met de partners onderhandelen of je kijkt de gemeenteraad eens lief aan. Ook Ons Doel moest echter constateren dat de politieke wil daartoe als sneeuw voor de zon was verdwenen.

Waar eens zo’n ruime meerderheid voor de Koppenhinksteeg te vinden was, trof men nu een zuinig kijkende en volledig omgeturnde PvdA en GL-fractie tegenover zich (samen goed voor 14 van de 39 zetels). Men graaide wat in een oude schoenendoos met geruchten, teneinde te verdoezelen wat toch wel een naoorlogs unicum mag heten: dat een luttele 3 ton opeens een huizenhoog obstakel vormt. 18 insprekers kregen die virtuele muur niet omver, al spraken ze als Brugman over de procedure, de gedane toezeggingen en het financiële rookgordijn. Er was zelfs een ambtenaar van een andere gemeente die even kwijt wou dat hij nog nooit zoveel onbehoorlijk bestuur had gezien. Allemaal vergeefse moeite, als je lot allang beschoren is.

par(i)a~ of commercieel?

Vlak voor de overdracht naar Ons Doel trekt de Gemeente dus de stekker eruit, om zichzelf op te zadelen met een weinig kansrijke verkoop en de kosten voor gedane investeringen en herhuisvesting (van alleen die initiatieven die geen inkomsten genereren!). Als achteraf dan ook nog eens blijkt dat het bestemmingsplan al die tijd prima overeenkwam met de ondersteunende horeca (een gegeven waar een tsunami aan controles begin dit jaar geen verandering in kon brengen), dan toont zich een zeer bedenkelijke achterkameraffaire. En ondertussen legt de Gemeente het in haar eigenwaan nog steeds af tegen de beruchte speculant van de Putte, wiens bouwput tegenover het Centraal Station inmiddels tot een unieke stadsbiotoop geëvolueerd is…

Cultureel-maatschappelijke organisaties die de cultuuromslag naar de vrije markt niet kunnen of willen maken zijn sinds enige tijd aangeschoten wild – het ideale jachtterrein voor aaseters als wijkverenigingen, de gevestigde horeca en andere beroepsklagers. Zie ook mijn artikel Tempelvrees, over het popcircuit. Het ondernemersplan van Bar & Boos, geschreven i.s.m. specialist in dit segment de Verandering, werd nota bene afgekeurd door een horeca-adviesbureau omdat het op de inzet van vrijwilligers steunt! En als die vrijwilligers dan als ‘krakers’ te brandmerken zijn – ook al zijn het nog zulke frisgewassen workaholics – dan lijkt het een uitgemaakte zaak … Vrijplaats Koppenhinksteeg gaat er in elk geval tegen in beroep.

 Koppenhinksteeg

In juli 2005 is besloten tot legalisering van de activiteiten van de Vrijplaats Koppenhinksteeg. Dit ingezette proces, dat is uitgewerkt in het plan van aanpak legalisering Koppenhinksteeg, zetten wij voort. Wij zullen geen extra financiële middelen beschikbaar stellen dan die die reeds met “Ons Doel” zijn afgesproken. Ook aan de andere afspraken uit dat plan van aanpak houden wij strikt vast.

(Passage uit het college-akkoord van dec. ’07. Dat er kostenstijgingen waren was op dat moment al enige weken bij de fracties bekend.)

En al dit omwille van de RGL: creatief kapitaal geofferd op het altaar van de Hollandse vrijheid (vrij naar Vondel)

In genoemde trend vervult Leiden een fanatieke rol: as we speak wordt de ene na de andere organisatie om oneigenlijke redenen op de pijnbank gelegd. En waar hebben we dat nou helemaal aan te danken? Alsof de politiek gevoelde aandrang een schimmig pact te sluiten rond een tram waar geen sterveling op zit te wachten, nog niet erg genoeg was, diende dat kennelijk ook nog gepaard te gaan met een ware auto-da-fe (waar eens het vuur ‘slechts’ tot aan de schenen werd opgestookt).


foto 1: typisch krakersbolwerk; foto 3: het stadhuis van Leiden op 1 april j.l. (maar wie het andersom wil zien staat dat natuurlijk vrij) foto 2: geheime agenten kwik, kwek & kwak (vlnr: JanJaap de H (CDA), Jaap van M (beroepsklager) en Frederik Z (VVD))

De website Koppenhinksteeg.nl biedt gedetailleerde informatie, alsmede de rubriek Leiden van Eurodusnie. Daarnaast hebben de landelijke dagbladen recentelijk over dit onderwerp geschreven.

Naschrift: Op 26 februari 2010, vlak voor de verkiezingen, werd de Koppenhinksteeg ontruimd. Sindsdien onderhandelen de organisaties met de gemeente. In de huidige raad is weer een natuurlijke meerderheid voor het voortbestaan van de Vrijplaats.

28 februari 2012: Heden, op de kop af 2 jaar na de ontruiming, is eindelijk de kogel door de kerk: het college is akkoord met het plan om Middelstegracht 36 te verkopen aan de vrijplaats-stichting. Dit pand, waar vroeger Tieleman & Dros en de Leidsche Duinwatermaatschappij (LDM) in hebben gezeten, ligt op steenworp afstand van het Muziekhuis. Zie verder http://www.vrijplaatsleiden.nl/.

Andere delen in deze serie:
0. Requiem voor een referendum
2. Modern strategisch muziekbeleid: het opofferen van de voorhoede
3. Creatief boekhouden of: hoe realiseer ik een dierbaar bouwproject
4. Afrekenen met het geitenwollen circuit
5. Free market calling Orson… come in, Orson

22 Responses to "U vertegenwoordigt mijn stad niet, u verkwanselt mijn stad" (1)

 1. Helena says:

  Hoe zit het dan met het pand dat door Eurodusnie is opgeknapt (samen met architect)?
  Wat gebeurt er nu dan met de gebruikers van de panden? Het ziet er inderdaad naar uit dat dit onbehoorlijk bestuur is. Eerst iets beloven (zelfs een akkoord in de Gemeenteraad) en later weer helemaal afblazen.

 2. Last Summer says:

  Joke Mizee, Geweldig geschreven! Duidelijk, prettig leesbaar, overzichtelijk, boordevol informatie en ook nog met de nodige humor. Daar heb ik van genoten… Helaas is de problematiek, evenals overal elders, hetzelfde liedje. Met kluitjes in het riet en nul op het rekest, voor degenen die aan de bel durven en kunnen trekken. Gelukkig worden veel burgers steeds mondiger en verschijnen uitstekend beslagen op het ijzige strijdtoneel.
  Zonder overdrijving: ik vind het een méésterlijk artikel.
  Petje af !Reactie is geredigeerd

 3. Joke Mizee says:

  @ Helena:
  Zowel Eurodusnie als CC Bar & Boos dienen gewoon op te rotten. Voor De Fabel zowel als de Weggeefwinkel wil men wel vervangende ruimte aanbieden – terwijl de laatste door Eurodusnie-vrijwilligers draaiende wordt gehouden. (Terwijl ED en B&B inkomsten genereren en de andere twee niet. Die worden dan dus afhankelijk van subsidie.
  Dit jaar is een regelrechte ramp voor de vrijwilligersorganisaties – er komen dan ook nog een paar delen… Er is een volkomen dichtgespijkerd akkoord gesloten door deze wezensvreemde coalitie. Oud-wethouder Hillebrand, een van de ondertekenaars van de petitie, past ervoor om net als zijn partijgenoten te doen alsof zijn neus bloedt:
  "Bij de coalitieonderhandelingen zijn heel strakke financiële kaders gesteld aan de legalisering van de Koppenhinksteeg. Daar mocht geen geld meer bij. Terwijl iedereen wist dat die panden gerestaureerd moesten worden en dat daar zes ton tot een miljoen euro bijgelegd moest worden.
  De VVD heeft dat heel hard gespeeld, die heeft zijn weerstand tegen krakers laten prevaleren boven het nakomen van gemaakte afspraken. Dat is politiek niet fatsoenlijk. De gebruikers van de Koppenhinksteeg zijn ook gewoon burgers die recht hebben op een betrouwbare overheid." (http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article3865742.ece/Hillebrand_VVD_politiek_niet_fatsoenlijk)
  @ Last Summer: dank je, dank je!
  Ja, het is ongelofelijk waar je op een gegeven moment allemaal wat van af weet. Niet bepaald iets waar je ooit van plan was je in te gaan verdiepen! Het moest niet hoeven.

 4. JdK says:

  Sterk verhaal (zoals het hoort bij de ondergang van een Titanic), maar te moeilijk leesbaar door de kleine letter. Is niet nodig, ruimte kost hier niks, daar in de steeg wel.

 5. Joke Mizee says:

  Ah, zo beter? Nu ziet het er in Firefox mooier uit dan in IE, en dat heb ik ook liever. (Ik moet via IE uploaden want anders lukt het niet, maar er gebeuren altijd hele enge dingen met de opmaak.)

 6. jan bouma says:

  En hoe het werkelijk moet leest men in m’n antwoord bij "Duyvendak". Zoëven.

 7. Last Summer says:

  Joke Mizée, Net of je er "gewoon" bent ingerold, deze problematiek… Ment to be..?
  Behalve dat men het volk Brood en Spelen geeft, krijgt het ook "hersengymnastiek" en "bliksemafleiders" als zoethoudertjes om niet teveel in het ambtelijke vaarwater te zitten … Lijkt het.
  In de oorlog werden complete wijken met historische gebouwen platgebombardeerd. Nu gaan hele buurten met "schattige pandjes" eraan middels andere "destructiva". Wat is uiteindelijk het verschil.
  Let vooral op intenties van wederpartij,zoals eens kijken naar de hand van de goochelaar waarop de aandacht niet wordt gevestigd.
  Moderne architecten houden niet van schattige oude buurten…
  Drastische openbaar vervoeraanpassingen zijn momenteel overal de zondebok. Amsterdam is daar een voorbeeld van. Verkwanseling van monumentale panden. Zo misschien ook in de rest van de wereld? Micro- macro?Reactie is geredigeerd

 8. Joke Mizee says:

  @ jan: Nee jan, dat doe je ‘daar’ niet en dat weet je best. Dus draag iets bij aan het onderwerp ‘hier’… of hou op met spammen.
  @ Summer: Ze zeggen wel ‘ns tegen me ‘Goh, dat jij dat leu-eu-euk vindt…!’ Nee ‘leuk’ is niet mijn motivatie…
  Zelf zit ik overigens in het bestuur van een overkoepelende organisaties van Leidse podia. Bij Bar & Boos heb ik meegewerkt aan het legalisatieproces en met Eurodusnie is het contact meer ‘freelance’, obv gezamenlijke interesses.
  Met ambtenaren heb ik trouwens goeie ervaringen, zij zitten ook maar in een rare positie. Alle regelgeving wordt door de bestuurders aangewend om macht uit te oefenen (en daarnaast om je uit te kloppen). Toon mij een pand dat daadwerkelijk brandveilig is en ik eet ter plekke mijn hoed op. Bij de muziekpodia en bij de ateliers van Haagweg 4 (de volgende delen in dit feuilleton) treden dezelfde ‘tekenen’ naar voren. Zogenaamde kostenstijgingen i.c.m. een bezoekje van de brandweer? Nou, dan weet je het wel! Het grootste probleem zijn al die double-dealers van de gemeenteraad, die zich allesbehalve duaal opstellen. (Slechts oud- en ex-wethouders etc. durven ooit een oprecht standpunt in te nemen.)

 9. Last Summer says:

  Joke Mizée. Uiteraard niet "leuk". Dan zijn er wel leukere dingen te bedenken! Maar, wie de over de "tools" en de "skills" beschikt en daarbij niet van rechtvaardigheidsgevoelens gespeend is, kàn niet anders!
  Als Leiden in last is heb jij de sleutels om de sloten te openen die anders gesloten blijven voor menig oog…
  Noblesse oblige…
  Nog even dit: dat van die goeie ervaringen met ambtenaren, zoals je meldt, vind ik prettig om te vernemen. Ambtenaren hebben helaas nogal eens een negatief etiket, ook bij mij soms moet ik bekennen. Doch dit soort positieve geluiden geven de burger moed.Reactie is geredigeerd

 10. Joke Mizee says:

  De enige tools en skills waar ik over beschik zijn mijn facilitaire kennis en ervaring. Maar met z’n beleid als hier krijg je niet eens de kans die toe te passen.
  Erover schrijven heeft even weinig zijn als inspreken en petities indienen, zolang de weigerachtige raadsleden er doof en blind voor zijn – en die optie hebben ze helaas. De algehele tendens is dat pressiegroepen geen stem meer hebben. Procederen is de enige weg naar enig succes en kost alle partijen een hoop geld. Het is belachelijk dat het met bijna alles zo moet gaan. Ik zoek nog steeds naar de juiste alternatieve vorm om dit (soort dingen) effectief naar buiten te brengen, eentje die niet genegeerd kan worden door de raad.
  En tja, ambtenaren moeten het beleid uitvoeren. Het hebben van een mening kan je daarbij in een netelige positie brengen. En mooi dat ze de zwarte piet toegespeeld kregen door de cie. Overschrijding Grote Projecten! Ze zouden nl. te vaak zeggen wat ze dachten dat de wethouders wilden horen. Zo vreemd hè, die angst… Maar januari j.l. zijn bij de zoveelste reorganisatie net zo makkelijk alle goeien te werk gesteld in de dweilkamer van BoWo en kregen we een volslagen nitwit op Cultuur toegeschoven. Hele beschavingen gaan kopje onder. (Dat heeft JdK goed gezien/getroffen.)

 11. Jos says:

  @ Jan Bouma
  Wat doen al die totaal uit de context gerukte flarden van berichten van Alib en Jos hier en op diverse andere blogs?Er bestaat zoiets als SPAM, en daar begint dit aardig op te lijken.Ik verzoek u dan ook uw uitlatingen tegen mijn persoon, en of die tegen de heer Bondon te staken.Mocht u de behoefte voelen hier mee door te gaan, dan graag de volledige "discussie" plaatsen.Verder wens ik u veel succes met uw verdere acties tegen de zogenaamd anoniemen.
  Vriendelijke groet,Jos.Reactie is geredigeerd

 12. Summer says:

  Joke, Belachelijk dat het met bijna alles zo moet gaan. Wat gaat er wel "gesmeerd" dat is essentiëel. De vraagt rijst : how come: double dealers? Post met achter de( rook)gordijnen neveninstructies?
  Op zoek naar manier om effectief naar buiten te brengen. Veel wegen zijn al bewandeld. moeilijk. Vooral de component "double". Niets voor op `t blog… Of? Wis(t) dit maar.

 13. Joke Mizee says:

  @ Jos: Een duidelijk en mij welgevallig standpunt. Maar… ben je niet een heel klein beetje verdwaald?Reactie is geredigeerd

 14. Joke Mizee says:

  @ Last Summer:
  In discussies met raadsleden vraag ik me vaak af of ze willens en wetens kromme doeleinden steunen of dat ze zo geboren zijn. De meesten zullen wel beseffen dat ze niet alle 39 naar Den Haag mogen, of dat niet eens ambiëren. Ze zijn ingebed, door vergaderingen waarna je bier met elkaar drinkt. Op de vereniging is het vast ontzettend gezellig. Cognitieve dissonantie of iets wat daarop lijkt: je maakt jezelf wijs dat dit is wat je vindt omdat je je hebt gecommitteerd.
  Ik ben fel tegenstander van het dualisme, dat heeft bijzonder averechts uitgepakt. Ook daar is duidelijk weer sprake van wisselgeld (i.c. de ene bevoegdheid tegen de andere inruilen). Bovendien kent Leiden een programcollege (geen afspiegelings-). De oppositie zit er voor spek en bonen bij eigenlijk.
  Qua methode denk ik aan een combinatie van een publieke actie en een discussiestuk richting de raad. (En de pers rolt daar vanzelf wel uit.) Maar het moet iets zijn waar ze wel iets mee móéten doen. Maar de burger heeft veel aan invloed ingeboet de laatste 20 jaar en dat weten ‘zij’ maar al te goed.Reactie is geredigeerd

 15. Last Summer says:

  Joke Mizée, Je schrijft dat je qua methode denkt aan een combinatie van een publieke actie met een discussiestuk richting raad. Een discussiestuk wellicht waar ze hun handen vol aan hebben en hun hersenen op kunnen kraken?
  Dat klinkt positief. En dat je er een lichtpunt ziet en er vertrouwen in hebt, geeft goede hoop.
  Het leven als raadslid lijkt à priori inderdaad wel een bepaalde lifestyle. Navergaderen met bierdrinken komt over als dubbel en een bezigheid bij uitstek voor brainwashing en verleiding met als inzet de gezelligheidsemotie. Bovendien, als de drank in de man is, valt de wijsheid ver te zoeken. "Teambuilding"? Ammehoela! Met zo`n "warming up" voor de volgende ronde wint men weliswaar zielen, maar zijn het de goeie?
  Je vraagt je bij discussies af of raadsleden willens en wetens kromme doeleinden steunen of dat ze zo geboren zijn. Lijkt me beide, want men selecteert kandidaten op hun bruikbaarheid en vaardigheden. Karakterstructuur hebben zij bij hun geboorte meegekregen. Dat "talent" wordt, eenmaal op de post beland, gecultiveerd en bijgekneed, met name tijdens die gezellige naborrels, heb ik weleens van nabij kunnen aanschouwen.
  Wie willens en wetens kromme doeleinden steunt is niet integer maar laat zich voor het karretje van t`kwade genius spannen.
  `t Manco zit waarschijnlijk bij de selectieprocedure. De reparatie van de schakel waar het systeem mank loopt (inderdaad met name de factor integriteit) vergt aanpassing en verandering van criteria bij sollicitaties. Het lijkt een onvermijdelijk obstakel dat als men zo`n positie heeft verworven, men in het koor van "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt, mee gaat zingen. Het zijn allemaal open deuren, dat weet ik.
  Het is niet de bedoeling dat ik zonodig moet "meetoeteren". Wel wil ik hiermee onderstrepen dat er velen zijn zoals ik, die van dit soort zaken nog onvoldoende kennis hebben genomen, het amper weten en dat er nog veel meer zijn die hier helemaal niets van af weten! In elk geval toon ik de bereidwilligheid open te staan voor constructieve aanpak inplaats van achterover te leunen en anderen de kastanjes uit het vuur te laten halen.
  Joke, bedankt voor je verhelderende toevoeging.

 16. Joke Mizee says:

  [Ik had mijn laatste bijdrage trouwens geschreven met dl. 2, de problematiek van de muzieksector, in het achterhoofd. Omdat ik daar al 25 jaar tot over m’n oren in zit, is het heel welkom dat je me wat kapstokken aanreikt. Het komt nu eerst morgen in de raad ter sprake. (Maar bij ‘publieke actie’ denk ik dan aan het aankaarten van de positie van het gehele verenigingsleven – dus van alle (voorgenomen) delen van deze blogserie.)]
  Ik zou niet zo gauw een raadslid weten dat ik on-integer zou kunnen noemen (behalve misschien de heren op de foto). Ik had onlangs een afspraak met iemand van de PvdA die al deze onderwerpen een warm hart toedraagt – althans tot op het moment van stemming. Maar tot die tijd spant ze zich echt wel in om draagvlak te creëren. Daar zit het ‘m dus niet in. Het is geen kwade opzet en ook geen stompzinnigheid (bij ‘zo geboren’ dacht ik meer aan minimal brain damage…), maar daar lijkt het wel op als je met ze praat.
  Maar die andere factoren gaan allemaal wel op: ze redeneert ingekaderd en ze is voor Leidse begrippen een veteraan, dus met hechte gevoelsbanden binnen de fractie en met de collega’s van andere partijen. Socialiseren is een onderdeel van het tot elkaar komen, zo doet men immers zaken. Welke omturnende invloed dat kan hebben zie je o.a. aan ngo’s, en ook bij een kamerlid als Duyvendak. Zit je niet zo in elkaar dan kom je idd. niet aan de bak. Voor een buitenstaander is het net theater, dat gemuts op de vierkante millimeter.
  Konden ze maar eens 1 x door onze ogen naar zichzelf kijken. Ze dronken een glas en ze deden een plas – zo gaat het dus werkelijk. De copieuze dineetjes ‘op de hei’ van de cie. Overschrijding Grote Projecten worden schaamteloos geëtaleerd, alsof de lezer daarop zat te wachten. Vervolgens wordt alles op een zondebok geprojecteerd en worden de niet-grote projecten de dupe van de zgn. ‘nieuwe werkwijze’, die nog steeds het paard achter de wagen spant. En nog steeds staan er elke dag miljoenenoverschrijdingen in de krant*.
  Dat fenomeen van kunstmatige consensus is niet iets van de laatste tijd, maar op de een of andere manier is men in de politiek toch meer en meer op zichzelf betrokken geraakt. Wrsl. is dat een gevolg van privatisering en marktdenken. Iig is dit de kloof die ik als burger ervaar.
  * z.o. de beknopte analyse van http://leiden.pvda.nl/log/reactions/2835#47421

 17. Last Summer says:

  Correctie op en excuus voor mijn onzorgvuldige, doch niet zo bedoelde "generaliseren": niet alle raadsleden natuurlijk. Had via je link iets over "Marije" gelezen. Kijk, zùlke raadsleden bedoelde ik niet,dat begreep je vast wel.
  En on- integer is ook niet meteen de benaming waar ik voor zou kiezen. Niet als kritiek naar jou bedoeld maar om mijzelf te nuanceren en af te stemmen. Er zijn in elk geval gradaties. De mensen met aanleg voor "verleiding" en meeloperij om kromme doelen te realiseren… Zo ongeveer.
  Gravenderwijs dus verder.

 18. maria says:

  Bravo, Joke… ik zie het nu pas…

 19. Helena says:

  ietwat off-topic
  vandaag een wanhopige Iraniër die op de brug in Nijmegen staat en met Albayrak wil spreken…

 20. Joke Mizee says:

  Ben benieuwd of het nog wat uit heeft gehaald. Albayrak heeft niet zo’n luisterend oor namelijk, en bij onze zuiderburen hebben dit soort acties ook weinig effect. Maar hoe meer zichtbaarheid en aandacht, des te beter. Hoe de tour van de Grensgevallen (die buiten het pardon vallen wegens kort verblijf in het buitenland) is verlopen heb ik helaas nog niet vernomen, maar vandaag is er in Den Haag een demonstratie van 1F-ers.
  De ergste uitwas vind ik altijd dat men gerust gezinnen uit elkaar haalt. Zo is er momenteel veel steun voor http://www.defabel.nl/40347e01.htm, maar Albayrak negeert botweg alle petities en krantenknipsels. Ik schenk haar als staatssecretaris allang niet meer het voordeel van de twijfel. (Zie ook het jongste http://konfrontatie.nl/nl/opinies.php?konfrontvar=1975 van Joke Kaviaar, plus haar website.)

 21. Prometheus says:

  Yes, Joke..

 22. Joke Mizee says:

  Welke Joke? Ken jij haar ook? Goeie acties, pittige hand van schrijven en een weldoordachte methode, t.w. openlijk. Vooral dat laatste wordt in eigen kring niet altijd begrepen. Door haar ben ik weer politiek actief geworden, toen ze hier in Leiden preventief werd gearresteerd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: