The Making of Wilders

Een centraal onderwerp in de rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is dat er zich sinds 2000 een grote verandering in het publieke en politieke discours heeft voltrokken. Dat zal niemand weten te ontkennen. Wat ze daarnaast zoal, gevraagd of ongevraagd, aansnijden doet meestal nogal wat emoties losbarsten, met een misbaar alsof er een zenuw is aangeboord. Máxima zal dat kunnen beamen – maar wees voorzichtig met ‘r, ze is er net een beetje overheen. Wat mij betreft staan ze dan ook op de nominatie om zich DE luis in Neerlands pels te mogen noemen, onze hoop in bange dagen.

De verschrikkelijke sneeuwbal

De WRR lijkt Geert Wilders hooguit als een symptoom te beschouwen – het fluorescerende topje van een ijsberg, zeg maar, al dan niet op ramkoers – of een soort geblondeerde haring. We hebben een groter probleem dan Wilders: we zijn op drift geraakt. De aanzet werd volgens hen gegeven door Frits Bolkestein, de aanstichter van het minderhedendebat, in 1991. Dat (publieke!) debat bevatte meteen al elementen als ‘geen integratie met behoud van eigen identiteit’, ‘mindere culturen’, en een verdorde, ons vijandig gezinde islam. Hij ontmoette dan ook veel weerstand, maar het hek was van de dam. Feit is, by the way, dat Wilders veel van Bolkesteins toespraken schreef. En dat hij nu in de meubels die hij van pappie ten geschenke kreeg, in de Tweede kamer zit.

Loos ging het pas met de publicatie van ‘Het Multiculturele Drama’ van Paul Scheffer (2000, NRC) – een echo van dezelfde toonsoort in datzelfde niemandsland tussen politiek en media (Scheffer is behalve columnist ook prominent PvdA-lid). Niet alleen werden onze essentiële waarden bedreigd, de oplossing bestond uit het kweken van een groter nationaal besef. Na enige discussie nuanceerde hij zijn woorden, maar het waren toch de eerste klanken die bleven hangen. Inmiddels tuimelde wonderkind Pim Fortuyn, die al een aantal jaren met het onderwerp koketteerde (o.a. via Elsevier), met deur en al de Kamer binnen. Uiteindelijk ging Wilders er onverwachts met de kluif vandoor – toch is dat minder interessant dan hoe de politiek zich de wet heeft laten voorschrijven door wat in het publieke debat gebeurde.

De WRR signaleert diverse stuwende krachten achter dat debat, die hooguit in vrij losse verbanden georganiseerd lijken te zijn. Het meest aanwijsbaar is de Edmund Burke Stichting, de zelfverklaarde neoconservatieven. Leden / oprichters zijn o.a. Bart Jan Spruyt, Paul Cliteur en Andreas Kinneging; hun Peetvader was Frits Bolkestein. (Spruyt was mede-auteur van Wilders’ partijprogram, waarmee de driehoek compleet is.) Jaffe Vink, voormalig hoofdredacteur van Trouw, beweert dat hij hen zo’n uitgebreid podium bood omdat hij simpelweg geen linkse kwaliteitsartikelen kon krijgen. Genoemde heren plus Afshin Ellian en Sylvain Ephimenco vormen dan ook zijn artiestenstal, tegenwoordig opererend onder de vlag van Opinio. Daarnaast noemt het rapport nog enkele, sterk overlappende stromingen als populisme, nieuw realisme en liberaal conservatisme, waarbij steeds diezelfde namen opduiken. En achteraan staat Geert dan te trappelen van ongeduld met zijn surfplankje om op de golf mee te liften – zo moet je het ongeveer zien.

Desintegratie van het debat

Die neocons & consorten hebben heel slinks bepaalde thema’s laten wortelschieten. Zo is het uitermate populair om te spreken over ‘luisteren’ naar ‘het volk’. Dat zou veel te weinig gebeuren. De politiek heeft zich anders als een speelbal laten gebruiken – maar het volk wil altijd méér! Thema’s als burgerschap en nationale identiteit drongen zich al gauw op de voorgrond, het minderhedendebat werd omgedoopt tot integratiedebat en zgn. ‘kernwaarden’ zouden bedreigd worden (door de buitenlanders, zoals zij ook de verzorgingsstaat zouden bedreigen). Er wordt inzet & participatie verlangd van iedereen, bv. ook van bedrijven en individuele burgers, en het gaat alleen nog maar over verplichtingen (in plaats van over kansen creëren). De idee van ‘assimilatie’ wordt niet openlijk, maar wel impliciet aangehangen: verschillen zijn per definitie problemen, de nadruk ligt op aanpassing (als tegengestelde van inpassing) en ’t blijkt maar weer een groot goed te zijn dat de grondwet de overheid ervan weerhoudt om het privédomein binnen te dringen. Behoud en ontwikkeling van cultuur daarentegen zijn de verantwoordelijkheid van individuen zelf! Dit alles gaat ten koste van heterogeniteit en dynamiek.

Het oeverloos lullen over, en met name het door elkaar gebruiken van, ‘cultuur’ en ‘identiteit’ is niet alleen de verkeerde discussie, maar zelfs een gevaarlijke. Martijn de Koning legt kernachtig uit waarom: “[..] In het essentialistische cultuurbegrip wordt cultuur opgevat als iets dat ‘natuurlijk’ en vanzelfsprekend is. Cultuur is hierbij een statische eigenschap van homogene, duidelijke afgebakende groepen. [..] Cultuur kan beter beschouwd worden als enerzijds het vermogen van mensen om betekenis te geven aan de wereld om hen heen en anderzijds het resultaat van die betekenisgeving en van de interacties met anderen. [..] Identiteit komt tot stand in interactie tussen groepen en is het resultaat van die interactie. Etnische identiteit zegt dan ook iets over de relatie tussen groepen en is geen eigenschap van een groep. [..] Dit betekent bijvoorbeeld dat Marokkaans-Nederlandse jongeren in Nederland zich Marokkaan kunnen voelen en in Marokko Nederlander,”.

Overigens was het pre-monocultuur-tijdperk ook al besmet met essentialistische hocuspocus. Die idée-fixe zorgt ervoor dat sociaal-economische factoren, zowel als de negatieve aspecten van de samenleving als geheel, ondergesneeuwd raken. De zgn. ‘kutmarokkanen’ zijn volgens de Koning nl. juist overaangepast. Tenslotte legt hij uit hoe de spagaat waarin (o.a.) Marokkaans-Nederlandse jongeren hierdoor gedwongen worden alleen maar averechts kan uitwerken. Een zeer lezenswaardig betoog van maar 2 kantjes in totaal. Maar we zouden afdrijven … naar Wilders. Nou, even dan – en dan weer snel droge grond onder de voeten.

Retoriek van het kwaad

Want Wilders op zijn beurt creëert een woordenboek van doelgericht gekozen, poëtische, maar zwaar geladen termen. Kijk, je kan het natuurlijk gelijk gaan hebben over ratten en profiteurs, maar dat is meer iets voor opiniemakers van een ander slag, in de achterafsteegjes. Nee, zijn woorden trekken als een siddering door het land, blijven narinkelen in de oren des volks. Ze zijn magisch, en hebben op termijn een solide effect van ontmenselijking – of demonisering zoals dat tegenwoordig heet. Dat gaat steeds een stapje verder.

Oorlogstermen zijn recentelijk sowieso niet van de lucht, maar met munitie als ‘islamitische intifada’ en ‘jihad’ duwt-ie zijn steentje weer nèt effe over de rand. Hierover zeggen Hajer en Maussen (Socialisme & Democratie 12, 2004): “Het oorlogsframe werkt op een gevaarlijke plaats als een zogenaamd wedge issue, als een wig: het scheidt een bepaalde groep van een andere groep. […] Door beelden als ‘oorlog’ ‘terreur’ en ‘strijd’ te koppelen aan allerlei andere sociale thema’s zoals de ‘terreur door Marokkaanse jongeren’ (Wilders, Scheffer) – wordt een brede politiek-maatschappelijke crisis gecreëerd, niet opgelost.” De multiculturelen krijgen ‘verrader’ of ‘Stasi’ toegebeten. Wat zal volgende week ons brengen?

De ‘islamisering’ wordt in geuren en kleuren geschetst met beelden als: multicultureel geweld, geëxplodeerd, verpaupering, verloedering en islamisering, verval en ondergang, donkere wolken, Marokkaanse straatterroristen, aan de lopende band in elkaar geslagen, wereldheerschappij, massale vechtpartijen, slopen, Marokkaanse barbaren, ramp voor Nederland, massa-immigratie (terwijl Nederland al sinds 2003 geen immigratieland meer is) en last but not least: administratieve detentie (een Orwelliaans eufemisme). De burgeroorlog wordt reeds afgedraaid als een film in je hoofd. Mensen die het niet met hem eens zijn (Vogelaar, Beatrix) worden neergezet als gevaarlijke gekken, of afgeserveerd als zijnde zwak en laf (Balkenende). Er wordt ‘gelogen en bedrogen’ – altijd de grootst mogelijke woorden. En theatraal! De echte Mozart was er niks bij. Kiekeboe! – en weg is-ie weer.

Dan de tsunami-strofe, een hoogtepunt – tot nu toe – uit zijn oeuvre:
“De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin– Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.” (Wilders in de Volkskrant, 7-10-2006)

Pompen of verzuipen

Het lijkt vruchteloos hem te wijzen op het tendentieuze in zijn woorden. Blijkbaar is dat dermate not done, dat toen de kamervoorzitter zijn fractiegenoot verzocht zich in normale termen te uiten, zij zelf op haar vingers getikt werd. Onschendbaarheid die uitwerkt als een taboe – toen dat werd ingesteld is er finaal buiten de waard gerekend. Zo blijft het een beetje roeien tegen de stroom in – wat eenmaal gezegd is trekt zijn sporen. Je zou moeten kunnen verlangen dat-ie, zonder effect-woorden, omschrijft waar de gevaren uit bestaan c.q. blijken. (‘Bezwaar, edelachtbare’!) De overdrijvingen weerleggen met feiten vreet een hoop energie, maar zo is het nu eenmaal. Illustratief voor de taktiek van de versimpeling is de recente discussie tussen Job Cohen en Hero Brinkman bij Nova.

De extreem conservatieve krachten waar Wilders de roeptoeter van is willen een hoop tegenstrijdige dingen van Ons, de trotse erfvolgers van de Verlichting. We moeten stante pede meer kinderen baren om te voorkomen dat we in handen van vrouwenonderdrukkers vallen (Kinneging). De tastbare symbolen van onze cultuur worden bedreigd door ‘hun’ onverdraagzame blikken – om die hovaardigheid af te leren, moeten we hen verbieden zich te onderscheiden middels kleding en gebouwen. Spruyt vermaant de WRR dat ze Wilders in de kaart spelen door onze strohalm, de nationale identiteit, te relativeren. De islam onderdrukt minderheden, daarom is het nodig artikel 1 van de grondwet te schrappen (Fortuyn, Wilders e.a. in hun kielzog). Dat is de duivel uitdrijven met Beëlzebub, die we vervolgens in een of andere gedaante mogen danken dat we hier tenminste geen stenigingen kennen.

De politieke partijen moeten hun eigen discours over cultuur en identiteit, dat erin geslopen is, stevig onder de loep nemen. De openbare orde is er sowieso niet bij gebaat wanneer 1 miljoen burgers tot zondebokken worden gereduceerd. Van de neoliberale trein afspringen zal wel teveel gevraagd zijn, maar de geconstateerde marktwerking binnen de politiek zelf zou toch te denken moeten geven. Ooit zal de tijd ons leren of het de rat race was die deze honger creëerde, of dat het gewoon een goeie marketing-campagne was. Maar hoe het ook zij, de politieke partijen laten de oren naar alle kanten hangen. Waar is die goeie ouwe tijd waarin de argusogen als vanouds op ‘Den Haag’ gefocust waren, zoals het hoort, zodat men met een gerust hart kon slapen? Het is misschien een opluchting dat de voorspelde klassenstrijd is uitgebleven, maar dit valse bewustzijn is ook niet alles. Speaking of which: Geert heeft meer linkse kiezers aan zijn staart hangen dan je wil weten.

Op vrijdag 21 maart is er een debat in Leiden rond de vraag wat te doen met Wilders.

Relevante WRR-rapporten: In debat over Nederland en Identificatie met Nederland
De Cleveringalezing van Kees Schuyt: Democratische Deugden, Groepstegenstellingen en sociale integratie
Van Martijn de Koning: Integratiebeleid en ~debat leiden tot desintegratie
Het weblog van Maria Trepp over o.a. het neoconservatisme: Passagenproject
humor: TAALCURSUS Doe als Geert Wilders: spreek Wilderiaans!

24 Responses to The Making of Wilders

 1. Ruud Zweistra says:

  Het is allemaal de schuld van de autochtonen. Dus:Weg met die racistische autochtonen – Nederland vol met moslims!!!!

 2. satuka says:

  Hoe zou het komen dat Wilders meer linkse kiezers heeft dan – jij blijkbaar – wilt weten? Past dat soms niet in het zwart/witte wereldbeeld dat links goed is en rechts slecht?"
  We zijn inderdaad op drift, want niets roept zoveel verwarring en dus weerstand op bij mensen als hun ouwe vertrouwde wereldbeeld onderuit zien gaan.

 3. Joke Mizee says:

  Jullie lezen allebei dingen die er niet staan en die je me zonder aanleiding in de mond legt. Last van hokjesgeest? Mijn punt is alleen dat mensen zich een rad voor ogen laten draaien.
  @ Zweistra: Speak for yourself! Het is ‘de schuld’ van de overheid en andere beleidsmakers. (En daar zitten ook een paar (wat men dan noemt) loyale allochtonen tussen.)
  @ Satuka: Ik ben juist degene die dat aanstipt: rechtse man, linkse aanhang – hoe kan je dan zeggen dat ik dat niet weten wil? Dat is en blijft een opmerkelijk gegeven, los van enig waarde-oordeel. Met name door dit debat is het verschil tussen links en rechts (nog) kleiner geworden. Ook in de politiek pleit ik voor diversiteit.

 4. satuka says:

  Joke: dan begreep ik je laatste zin verkeerd. Heb je ook een idee over hoe dat zou komen?
  Het politieke landschap laat zich niet in tweeën delen. Je hebt links-conservatief en links progressief, en rechts-conservatief en rechts-progressief, en nog vele varianten daar tussen en buiten.

 5. Joke Mizee says:

  Samenvattend: het valse bewustzijn (jeweetwel), dat alle gevestigde partijen natuurlijk maar wat goed uitkomt.
  Ik deel niks in tweeën, ik snap niet waar je dat uit haalt. Ik zie tot mijn spijt vnl. één pot nat. De meeste linkse partijen zijn in sterke mate neoliberaal, en er is geen sociaal-liberaal alternatief voor de VVD. Van Wilders’ programma zou iedere rechtgeaarde liberaal moeten gruwen.
  En die duscussie over identiteit is doorspekt met misvattingen en gaat niks oplossen – het is bovendien niet de taak van de overheid om zich in die mate met individuen bezig te houden.

 6. satuka says:

  Dat begreep ik wederom uit je laatste opmerking. "Geert heeft meer linkse kiezers aan zijn staart hangen dan je wil weten." Daarmee suggereer je dat dat verrassend zou zijn, althans zo vatte ik dat op.
  Ik zie politieke partijen die zich aan het herpositioneren zijn. Dat gebeurt natuurlijk deels vanuit opportunisme, maar het jarenlang negeren van de onvrede kwam uit een zelfde soort van opportunisme voort. Te bang om de vingers te branden aan gevoelige onderwerpen en problematiek. Daar ligt volgens mij de belangrijkste oorzaak van "the making of Wilders".
  Er is niets mis mee dat men nu wel begint te luisteren. Wilders is inderdaad een symptoom, en symptomen moet je niet bestrijden met een aspirientje maar met het oplossen van de oorzaken. Een inhoudelijk debat is het begin van de zoektocht daarnaar.

 7. maria says:

  Verheugd ter kennis genomen, en verder ben ik onderweg naar Berlijn, van waaruit hopelijk nog deelname aan dit debat.

 8. Annem van den burg says:

  @ Wat is links en wat is rechts. Als je op Wilders geilt ben je rechts. Links in Nederland is, net wat Joke zegt, neo-liberaal.
  De "problemen" worden door sensatie uitvergroot. Zoveel problemen zie ik niet. De burgers krijgen steeds minder invloed door o.a. Brussel en zien inderdaad, wat Satuka zegt, hun wereldje ten onder gaan; dan maar een zondebok en dat zijn nu even niet de joden, maar de islamieten.
  Joke, je bent een aanwinst op het blog!! Dank en groet, Annem.Reactie is geredigeerd

 9. alib says:

  Mooi doorkijkje. Toch is het mij niet geheel duidelijk waar je heen wilt. Je beschrijft maar verbindt er nauwelijks conclusies aan. Tja, is dit een conclusie?De politieke partijen moeten hun eigen discours over cultuur en identiteit, dat erin geslopen is, stevig onder de loep nemen.
  Wat bedoel je daarmee? En wat bedoel je met ‘neo-liberaal’ in de context van dit stuk? Zijn alle partijen nu plots ‘neo-liberaal’? Wanneer ben je ‘liberaal’ en wanneer ‘libertair’?
  Er is maar een manier om uit de impasse te raken: minder aandacht voor de clown Wilders en waar die aandacht er wel moet zijn moet het antwoord hard en duidelijk verwoord worden. Sinds wanneer moet men in een debat ingaan op drogredenen? Sinds wanneer moeten in een debat schreeuwers voorrang krijgen.
  Je zou kunnen zeggen dat de intimidatie van de NPC-ers heeft gewerkt. Niet omdat er geen antwoorden zijn maar omdat ze slimme propaganda bedrijven en door intimidatie ruim baan krijgen.
  Het ‘probleem’ is voor een groot deel een probleem dat is gemaakt, opgeblazen tot gigantische proporties. Back to the basics, zou ik zeggen. Laten we eerst maar eens de ‘problemen’ tot hun proporties terugbrengen, en dan pas kan er sprake zijn van ‘herpositionering’.

 10. Annem van den burg says:

  @ Alib. Neem nu Groen Links. Femke Halsema nam een prijs in ontvangst voor haar fantastische werk in de Tweede Kamer. Van wie? JOVD!
  Kok werd al na een jaar regeren de hemel in geprezen door wie?? VVD en bedrijfsleven!!
  Blijft de SP. Die partij is mij te dogmatisch. Kunnen niet regeren omdat zij te veel water bij de wijn zullen moeten doen: wordt PvdA no 2. Groet, An.

 11. Joke Mizee says:

  @Satuka: ‘De Nederlandse identiteit’ – dat gaat toch ook over jou, of niet soms? Ook de allochtoon is slechts een symptoom en een ‘red herring’. Dit beleid gaat over iedereen, het gaat ons allemaal aan. Het beknot vrijheden en voert de controle (op wat we doen & denken) steeds meer op. Het is de bekende tredmolen.
  @alib: Wat ik wilde zeggen komt sterk overeen met wat jij nu allemaal zegt…
  Die discussie over cultuur & identiteit is een van de belangrijkste nondiscussies van dit moment.
  [Daarnaast speelt wat je nu hoort in de discussie rond de demo die morgen gehouden wordt: het héle beleid is racistisch en doorspekt van uitsluiting. (Maar als bv. Amnesty erop wijst dat we mensenrechten schenden, valt hen hetzelfde ten deel als de WRR: ze worden zwartgemaakt, hun integriteit en expertise worden in twijfel getrokken.) Maar dat aspect was door m’n collega David al %C2%92http://eurodusnie.nl/landelijk/op-de-dam-tegen-wilders.html%C2%91.]
  Met neoliberaal bedoel ik neoliberaal: het dictaat van marktwerking (ook in sectoren die zich daar niet voor lenen) en consumentisme. Discussie daarover vindt niet plaats. In plaats van zich te richten tot hen die er over zijn rug beter van worden, stort de arbeider zich in een concurrentiestrijd. (Bij klassenstrijd, if any, kan de tussen-N dan ook wel weg.) En door ons voor van alles bang te maken, maakt men in naam van ‘de veiligheid’ de weg vrij voor ongelijkheid (m.n. uitsluiting) en afschaffing van wat ons nog rest aan privacy.

 12. PHM van de Kletersteeg says:

  Bijna goed.
  Je bent wat vergeten: de historie en de moraal.
  Heb je je weleens afgevraagd hoe moslims over ons denken?
  Westerse vrouwen zijn hoeren.
  Westerlingen zijn varkens, honden e.d.
  In je gezicht poeslief, keer je om en je hebt een stiletto in je rug
  Dan wat ze zijn: waardeloos en moraalloos.
  geen enkele moeite om een paar mensen af te maken zonder reden.
  Jongetje van 12 is verkracht
  Daders worden opgehangen
  Jongetje ook; hij had verboden sex.
  Vooraf kreeg hij nog een beurt van de bewakers.
  Zij leven vrijwillig in de middeleeuwen.
  En kom niet aan met het verhaaltje van religie.
  Dat is bij moslims heeeeeeel flexibel.
  In saoedie worden nu de 40.000 imams omgeschoold.
  Eerst moesten ze oproepen tot geweld; nu moeten ze het tegendeel doen…
  Is geen religie, maar een systeem om de apen in gareel te houden.
  En die zijn er al teveel-amsterdam 50%
  en te ongezond-nog steeds 25% huwelijken turken en marokanen in eigen familie.
  weigeren te intergreren
  weigeren taal te leren
  weigeren aan te passen
  misschien willen ze iets aanpakken?
  ticket home? naar eigen woonboom.

 13. PHM van de Kletersteeg says:

  leuk geschreven wel, maar wars van sociaal inzicht

 14. Joke Mizee says:

  @ PHM: Hoeveel van ‘hen’ ken jij eigenlijk persoonlijk??
  Ikzelf heb in een theater gewerkt dat vnl. wereldmuziek programmeerde en waar veel van de vrijwilligers ex-vluchtelingen waren. Zij waren de meest voorbeeldige medewerkers die je je maar kan wensen. Geen messentrekkerij, wel veel tomeloze inzet. ’t Is mooi om te zien hoe een Koerd en een Iraqi elkaar bij de eerste ontmoeting in de armen vliegen alsof de verloren zoon is teruggekeerd. (Evenzo is het pijnlijk om een Koerd die voor Saddam heeft moeten vechten te horen stotteren zoals het mitrailleurvuur klinkt.) Ze zullen echt niet eerder een mes in mijn rug planten dan dat bv. jij dat zou doen.
  @ allen:
  Het debat in café De Linkse Kerk vanavond was trouwens interessant, vooral het gedeelte met CDA-wethouder JanJaap de Haan vs. Grenzeloos-redacteur Alex de Jong. De wethouder ging sociaal-economische factoren geenszins uit de weg, maar was van mening dat die ontslagen havenarbeider uit Rotterdam zich in de eerste plaats ergert aan moskeeën waar men geen Nederlands spreekt en het woud van satellietschotels – en dat je dáár dan iets mee moet doen…
  Dat men door dat laatste niet met Sesamstraat opgroeit was ook hemzelf een doorn in het oog. Hij stond wel degelijk open voor een fusie – maar niet voor een extra lego-blokje bovenop het joods/christelijk/humanistisch bouwsel wat we kennen, zoals de woorden van minister Vogelaar leken te impliceren. Hij pleit in principe voor een Euro-islam, waar we mee in debat kunnen treden. Zijn discussiegenoot was noch met Sesamstraat, noch met de geneugten van het j-c-h-gedachtengoed opgegroeid, en zag niet in waarom dat als een gemis zou moeten worden beschouwd.
  Dhr. de Haan benadrukte dat hij niet voor verbieden was, maar wel voor tegengaan. Ook vrouwen in boerka wou hij juist tegen het lijf kunnen lopen, om ze te kunnen vragen waarom ze dat in vredesnaam deden. Tevens protesteerde hij toen een deel van de aanwezigen zich laatdunkend uitsprak over de aanwezigheid van VVDers bij de demonstratie van morgen (vandaag, inmiddels). Dat waren de momenten waarop ik het met hem eens was. Het argument dat het dubbel is dat een VVDer zich achter een dergelijk motto (t.w. ‘solidariteit’) schaart, ten spijt – want daar gaat het nu eventjes niet in de eerste plaats om.
  Ik ben benieuwd wat er morgen gebeurt. Er is veel kritiek geweest op de beperktheid van de Wilders-insteek – al is het me allang niet meer duidelijk wie er een Wildersdemo van wou maken, want de oproep van organisatie Nederland Bekent Kleur is toch wel breder dan dat. Een aantal groepen hebben opgeroepen om zich speciaal te profileren, zoals bv. het http://www.indymedia.nl/nl/2008/03/51054.shtmlblok: "QueerNL wil aandacht vragen voor de verschillende manieren waarop seksisme, racisme, heterosexisme/homofobie, islamofobie en neoliberale economische structuren elkaar versterken."
  De Fabel van de Illegaal, buurman van De Linkse Kerk, is lid van NBK en Stichting Doorbraak. Een medewerker vertelde me dat het allereerst goed is dat morgen voor het eerst sinds vele jaren weer mensen massaal tegen racisme en uitsluiting de straat op gaan, en dat moslims zullen kunnen zien dat er nog veel solidariteit bestaat. Ik geloof dat hij ook, net als ik, geen moeite had met de komst van Hans Dijkstal. (Ik ben persoonlijk van mening dat die man een metamorfose heeft doorgemaakt, maar dat kunnen we nu dus hopelijk aanschouwen.) Wel was hij diep teleurgesteld over het bedanken (voor de uitnodiging om zich aan te sluiten) van alle linkse fracties. (De personen die toch meedoen doen dat nl. op persoonlijke titel.)Reactie is geredigeerd

 15. maria says:

  Jan-Jaap op Goede Vrijdag!!! Dus toch.
  Queerblok, interessant.
  Tofik Dibi is een belaangrijke stem uit de homo anti-racisme-hoek.

 16. jan bouma says:

  @Joke
  En een week later..; had vandaag emailcontact met @Ina Dijstelberge. Zij wil wat combineren (eventueel) – alhoewel ik haar het ontraadde -, met jouw voorgenomen bezoek met dat van @Maria bij mij.
  Ik gaf haar aan dat "de wereldtuin", waarin een symbiotisch samengaan tussen de planten (lees: mensen) nog niet gereed is.., inderdaad nog niet gereed is. Als ik hiervoor lees wat ik lees kan men dat slechts beamen.
  Enfin… Mocht @Ina je een email zenden; kijk maar. Voel je (evenmin @Maria) tot niets verplicht.
  Anders gezegd (en dat geldt ook voor bovenstaande discussie) men ondervindt nu eenmaal wel of niet "mensen van goede wil die elkaar wensen te verstaan!" Gelijk Mithras’ opvatting luidt; en uiteraard de mijne. Want ik ben diens interpreet.
  CU!
  Groet! JB

 17. maria says:

  @Jan, Ik neem contact op met Ina, ik wil heel graag!
  en verder:
  NRC Handelsblad 29-3: “Liberaal jihadist; Hoe Geert Wilders Geert Wilders werd”:
  “Zo lang werkt de Limburger al op het Binnenhof. Hij kwam in 1990 als fractiemedewerker voor de VVD in Den Haag terecht, ‘deed’ sociale zaken en sociaal-economisch beleid en schreef af en toe speeches voor toenmalig VVD-leider Frits Bolkestein. Die was voor Wilders een belangrijk politiek voorbeeld. Niet alleen wegens zijn ideeën. De confronterende stijl en de neiging politieke taboes te doorbreken zijn nu terug te zien bij de PVV-leider.”
  Helaas geen woord over de Burke Stichting.Reactie is geredigeerd

 18. Joke Mizee says:

  Ina erbij, hartstikke leuk. Join the club!
  Jan, ik weet eigenlijk niet eens waar je ergens woont! Hoop dat het niet al te ver weg is, want m’n gestel is niet bepaald van ijzer. (Ben al enige jaren de stad zelfs niet uit geweest eerlijk gezegd.)
  @ Maria: Da’s trouwens een zeer gedegen artikel. Het gaat ook in op de invloed die Ayaan op Wilders gehad heeft. Met haar ghostwriters ‘in mind’ komen we wederom bij de usual suspects uit, zoals alle wegen naar Rome leiden. Had je al gemerkt dat Opinio nu ook on the air is? In een 24/7 programma, Het Gesprek genaamd.

 19. maria says:

  Nee ik lees dat blad niet eens , laat staan dat ik het presteer ook nog naar deze mensen te luisteren. Dat kan ik gewoon niet aan.
  Ik ben wel op O. geaboneerd en kan dus zoeken in de database als ik bezig ben met een specifieke vraag.
  Maar het hangt me toch een beetje de hals uit allemaal.
  Na de climax van deze film zal hen echt niets meer invallen dat ze niet al eerder hebben gezegd.

 20. Joke Mizee says:

  Uiteraard is het gros van de programma’s niet om aan te zien. "Jaffe Vink in debat met Kinneging", nee maar, zeg! Meer dan sofistische vingeroefeningetjes kan dat toch nooit zijn. Wat wel leuk was om naar te kijken: Harry de Winter (de ‘lieve neef’ van Leon) die zich met 1 vinger prima staande hield tegenover 2 van hen. Excuseer me de demonisering, maar wat is die Spruyt een rattig mannetje!

 21. maria says:

  Spruyt een rat, zeg dat wel. Maar het luisteren naar interviews kost veel meer tijd dan lezen, en ik lig toch al zo ver achter nu…
  Nu eindelijk gekwalificeerde reacties uit de politiek. Hier Halsema: http://start.groenlinks.nl/bijdrage-femke-halsema-aan-het-fitna-debatReactie is geredigeerd

 22. jjw van waning says:

  Joke:
  Goed overzicht!
  Wat in de diverse analyses nog ontbreekt, is het feit dat
  Geert Wilders een zionist is die streeft naar een moslim-vrij Groot Israel en die nationaal handig inspeelt op vreemdelingenangst&-haat jegens moslims, teneinde zijn politieke machtsbasis te vestigen.
  Zijn dubbele agenda moet hoognodig worden bloot gelegd.http://www.volkskrantblog.nl/bericht/193769

 23. Joke Mizee says:

  Dankjewel, JJW!
  Ik ben het er zeker mee eens dat dat essentieel is voor ’s mans context. Het vergt echter een compleet artikel, is niet bepaald iets om terloops op te merken.
  Alleen al vanwege die eeuwige spraakverwarring van kritiek op Israel die gezien wordt als regelrecht antisemitisme. Die is irritant, heeft op vele discussiefronten een vervuilend effect – o.a. op het zgn. islamdebat – en brengt in de situatie in het M-O geenszins verbetering. Om de reacties op een dergelijk onderwerp goed te beantwoorden moet men er wèl behoorlijk in thuis zijn.
  Ik lees je blogs regelmatig en zal er in de toekomst vast en zeker naar linken als zijnde afkomstig van een authoriteit.
  Wilders beweert dat hij zijn eigen spindoctor is, maar zijn Israelische connecties (van go-for Elliott Wagschal tot en met Sharon) kunnen best als zodanig beschouwd worden. (Ik wou in dat kader pas nog een link van jou gebruiken naar het VK-artikel ‘Verliefd op Israel’, maar die werkt alleen voor abonnees. Zie bij http://www.volkskrantblog.nl/bericht/193602, 03-04-2008 00:01.)
  Ik vind filo-semiet niet zo lekker ‘bekken’, eerlijk gezegd. Semitofiel klinkt al beter. Maar een dergelijke term dekt de lading niet. Gewoon zionist kan ook. (Dat maakt veel los, maar is dan ook de kern van wat bespreekbaar gemaakt dient te worden.)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: